Сертифициран, практически семинар:

Онлайн чрез виртуална класна стая с опция за присъствие в зала по желание на участника

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ с опция за присъствие в зала за желаещите участници.

Програма на семинара:

9.30 – 10.15 ч.

1. Настъпилите промени в макроикономическата среда в света, Европа и България. Отражение на т.нар. „количествени облекчения“ и останалите проинфлационни фактори. Просрочените вземания на банките в контекста на променената макроикономическа среда у нас. Аспекти на промените в общата задлъжнялост между икономическите субекти.

10.15 – 10.30 ч. Въпроси и обсъждане.

10.30 – 10.45 ч. кафе пауза.

10.45 – 11.30 ч.

2. Характерология на банковия проблемен кредит:

 • Първични причини за възникване: Неравновесия и флуктуации в паричните потоци на кредитополучателите. Значението на достатъчната и консистентна икономическа информация още в разрешителния процес. Актуални промени в макроикономическата среда и влиянието им върху погасителните възможности на клиентите;
 • Мониторинг върху процеса на възникване и развитие на проблемен кредит. Ранно диагностициране на причините и подход за търсене на решение. Прогнози за събираемостта. Разработване на варианти за действие;
 • Възможности за оздравяване на начален етап просрочие: рефинансиране, предоговаряне и преструктуриране. Проблемът с полизадлъжнялостта;
 • Формиране на устойчиво просрочие, възникване на казус и избор на стратегия за действие.
 • 11.30 – 11.45 ч. Въпроси и обсъждане.

  11.45 – 12.00 ч. кафе пауза.

  12.00 – 12.45 ч.

  3. Удовлетворение чрез съдебно изпълнение или извънсъдебно договаряне (възможности и обструкции). Пазарна конюнктура и реализация на обезпечения. Положителни страни в придобиването на активи:

 • Придобиване на подценени нива - краткосрочни предимства;
 • Придобиване на надценени нива - комплексни ефекти.
 • 12.45 – 13.00 ч. Въпроси и обсъждане.

  13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка

  14.00 – 14.45 ч.

  4. Управление на проблемните вземания. Превенция срещу риска от несъбираемост. Факторинг на банкови вземания. Цесии.

  14.45 – 15.00 ч. Въпроси и обсъждане.

  15.00 – 15.15 ч. кафе пауза.

  15.15 – 16.00 ч.

  5. Промените в лихвените нива и отражението им върху просрочените вземания. Психология на поведението на нередовния длъжник – промени, мотиви и възможности за оздравяване на просрочие.

  16.00 – 16.15 ч. Въпроси и обсъждане.

  16.15 – 16.45 ч.

  6. Нови акценти в проблематиката на просрочените вземания. Постковид ефекти, очаквано влияние на т.нар. Зелена сделка и други съвременни тенденции: коментар и дискусия.

  16.45 – 17.00 ч.

  7. Заключителна част: обобщение на положителния опит. Изводи.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лектор:

  Андрей Пресолски,директор на дирекция „Анализ и управление на класифицираните експозиции“, Тексим Банк

  Такса за участие с ДДС: 240 лв. Такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 20 октомври 2022 г.: 228 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ЕООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук