Практическите аспекти на защитата на личните данни съгласно GDPR и националното законодателство, приложими в банковия сектор. Оценка на риска и въздействието

Дата: 19 април 2019г.

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

 • Основни специфики на националното законодателство за защита на личните данни в съпоставка с GDPR.
 • Насоки на КЗЛД, приложими за банковия сектор:
  • администратори, обработващи и съвместни администратори – определяне на ролите;
  • идентифицирането на клиенти;
  • особени хипотези при обработване данните на служители;
 • Практически аспекти на уредбата:
  • ролята на DPO на банката като администратор на лични данни;
  • автоматизирано вземане на решения (напр. при кредитни оценки)
  • маркетингови съобщения;
  • други казуси от практиката.
 • Санкции на основание GDPR:
  • решения на КЗЛД и други надзорни органи;
  • най-честите нарушения в банковия сектор.
 • Оценката на риска и въздействието:
  • “DPIA Blacklist”, приет от КЗЛД;
  • DPIA като рамка на оценката на въздействието;
  • DPIA – примери от практиката“

Водещ курса:

Миглена Мичева, адвокат, мениджър в Адвокатско дружество Делойт Лигъл, и Анна Бюсон, мениджър в Адвокатско дружество Делойт Лигъл, специалист по управление на риска и сертифицирана CIPPM

Цена: 300 лв. с ДДС

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук