(Аналогична програма, съобразена с препоръките на Асоциацията на сертифицираните AML специалисти - ACAMS, се предлага в редица страни от ЕС. Лекторът, адв. Бошнакова, е сертифициран специалист и част от ACAMS)

Семинари:

Семинар 1: “Рискове и методи на изпирането на пари, и финансирането на тероризъм в сектора на банковите и небанковите финансови институции в национален и международен план. Актуализация и нови моменти” – 16 февруари 2024 г.

Семинар 2: „Международни, европейски и национални актове и изисквания в борбата и превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Актуализация и нови моменти“ – 29 март 2024 г.

Семинар 3: „Програми за правно съответствие в областта на превенцията и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Актуализация и нови моменти“ – 22 април 2024 г.

Семинар 4: „Рискови индикатори за пране на пари и финансиране на тероризъм. Финансиране на тероризъм“ – 31 май 2024 г.

Семинар 5: „Проверки на банковите институции и разследвания срещу тях“ – 17 юни 2024 г.

Основни цели:

Познаване на международната, европейската и националната правна рамка; Разпознаване на рисковете, методите и техниките за изпиране на пари; Придобиване на знания и умения за идентифициране на пране на пари, изграждане на динамична система за предотвратяване изпирането на пари (включително KYC) и използване на софтуерни приложения; Запознаване с най-добрите практики в противодействие изпирането на пари и финансиране на тероризъм.

Такса за участие:

Таксата за участие при ранно записване до 9.02.2024 г. за всички пет семинара е 240 лева на семинар с включен ДДС за семинари №1, 2, 3, 4 и 240 лева без ДДС за семинар №5, полагане на тест и издаване на Удостоверение за част от професия (ДДС не е дължим, защото обучението се провежда от Център за професионално обучение към Международен банков институт).

Методология:

Интерактивно обучение, което комбинира лекционна част с казуси, куизи, дискусии и обмяна на опит.

Целева група:

Служители на търговски банки и други финансови институции.

Сертифициране:

Участниците, преминали поне 3 от всичките 5 семинара от сертификационната програма и успешно положили тест (който е в пакет със Семинар №5), получават Удостоверение за част от професия, издадено от Център за професионално обучение към Международен банков институт, съгласно Лицензия №200712545/20.02.2008г. от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Удостоверението се издава на бланка на Министерство на образованието и науката на Република България и подлежи на легализация във всяка една държава, членка на ЕС. Участниците, обучавали се в отделни семинари, получават сертификат за участие в съответните семинари.

Лектор:

Адвокат Боряна Бошнакова е сертифициран специалист и е част от най-голямата международна организация за професионалисти в областта на разкриването на финансови престъпления и превенцията им (ACAMS), както и е част от Федералната асоциация на Република Германия на експертите в тази област. Боряна Бошнакова е адвокат в Германия и в България и бивш служител на Финансово-Разузнавателната служба на Република България. Същата е сертифицирана и като длъжностно лице за защита на личните данни от адвокатската колегия в Щутгарт, Германия. Създадената в Германия Българо-немска кантора Бошнакова е специализирана в сферата на разкриването и превенцията на финансовите престъпления, корупцията, изпирането на пари и финансирането на тероризъм и предлага правно обслужване и консултиране на множество категории задължени лица като независим външен консултант и служител.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Семинар 1: “Рискове и методи на изпирането на пари, и финансирането на тероризъм в сектора на банковите и небанковите финансови институции в национален и международен план. Актуализация и нови моменти” /актуална практика/

Програма на семинар 1:

1. Изпиране на пари

 • Рискове
 • Методи в национален и международен план
 • 2. Интерактивна част: Решаване на казуси и/или куизи

  3. България под засилено наблюдение. Включването на България в Сивия списък на FATF. Причини, последствия и възможни решения.

  4. Въпроси и Дискусия

  Дата:

  16 февруари 2024г. от 9.30ч.

  Продължителност:

  5 учебни часа + време за дискусия

  Място на провеждане:

  ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

  Такса за участие:

  Такса за участие с ДДС: 264 лв. Таксата за участие при ранно записване до 9.02.2024 г. за всички пет семинара е 240 лева на семинар с включен ДДС за семинари №1, 2, 3, 4 и 240 лева без ДДС за семинар №5, полагане на тест и издаване на Удостоверение за част от професия (ДДС не е дължим, защото обучението се провежда от Център за професионално обучение към Международен банков институт).

  Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара. Банкова сметка на МБИ ЕООД: Централна кооперативна банка, Клон “Дондуков” Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00, BIC код: CECBBGSF

  Лектор:

  Адвокат Боряна Бошнакова

  е сертифициран международен специалист и е част от най-голямата международна организация за професионалисти в областта на разкриването на финансови престъпления и превенцията им (ACAMS), както и е част от Федералната асоциация на Република Германия на експертите в тази област. Боряна Бошнакова е адвокат в Германия и в България, работещ за няколко от най-големите банки в Германия и бивш служител на Финансово-Разузнавателната служба на Република България. Същата е сертифицирана и като длъжностно лице за защита на личните данни от адвокатската колегия в Щутгарт, Германия. Създадената от нея Българо-немска кантора Бошнакова е специализирана в сферата на разкриването и превенцията на финансовите престъпления, корупцията, изпирането на пари и финансирането на тероризъм и предлага правно обслужване и консултиране на множество категории задължени лица като независим външен консултант и служител.

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук

  Семинар 2: “Международни, европейски и национални актове и изисквания в борбата и превенцията на изпирането на пари. Актуализация и нови моменти” /актуална практика/

  Програма на семинар 2:

  1. Международни институции и актове.

  2. Европейски актове и други релевантни документи. Актуализация и нови моменти

 • Европейски банков орган в сферата на изпирането на пари и финансирането на тероризъм
 • 3. Нови тенденции и нови международни типологии и схеми за изпиране на пари.

  4. Интерактивна част: Решаване на куизи.

  5. Въпроси и Дискусия.

  Дата:

  29 март 2024г. от 9.30ч.

  Продължителност:

  5 учебни часа + време за дискусия

  Място на провеждане:

  ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

  Такса за участие:

  Такса за участие с ДДС: 264 лв. Таксата за участие при ранно записване до 9.02.2024 г. за всички пет семинара е 240 лева на семинар с включен ДДС за семинари №1, 2, 3, 4 и 240 лева без ДДС за семинар №5, полагане на тест и издаване на Удостоверение за част от професия (ДДС не е дължим, защото обучението се провежда от Център за професионално обучение към Международен банков институт).

  Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара. Банкова сметка на МБИ ЕООД: Централна кооперативна банка, Клон “Дондуков” Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00, BIC код: CECBBGSF

  Лектор:

  Адвокат Боряна Бошнакова

  е сертифициран международен специалист и е част от най-голямата международна организация за професионалисти в областта на разкриването на финансови престъпления и превенцията им (ACAMS), както и е част от Федералната асоциация на Република Германия на експертите в тази област. Боряна Бошнакова е адвокат в Германия и в България, работещ за няколко от най-големите банки в Германия и бивш служител на Финансово-Разузнавателната служба на Република България. Същата е сертифицирана и като длъжностно лице за защита на личните данни от адвокатската колегия в Щутгарт, Германия. Създадената от нея Българо-немска кантора Бошнакова е специализирана в сферата на разкриването и превенцията на финансовите престъпления, корупцията, изпирането на пари и финансирането на тероризъм и предлага правно обслужване и консултиране на множество категории задължени лица като независим външен консултант и служител.

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук

  Семинар 3: “ Програми за правно съответствие в областта на превенцията и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Актуализация и нови моменти” /актуална практика/

  Програма на семинар 3:

  1. Оценка на риска.

  2. Програма. Елементи на програмата. Системи на вътрешни политики, процедури и контрол.

  3. Познавай клиента си. (KYC)

 • DD
 • EDD
 • 4. Познавай служителя си

  5. Автоматизирани решения.

  6. Примерни практически насоки. Дискусия.

  7. Интерактивна част: Решаване на казуси и/или куизи

  8. Въпроси и дискусия.

  Дата:

  22 април 2024 г. от 9.30ч.

  Продължителност:

  5 учебни часа + време за дискусия

  Място на провеждане:

  ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

  Такса за участие:

  Такса за участие с ДДС: 264 лв. Таксата за участие при ранно записване до 9.02.2024 г. за всички пет семинара е 240 лева на семинар с включен ДДС за семинари №1, 2, 3, 4 и 240 лева без ДДС за семинар №5, полагане на тест и издаване на Удостоверение за част от професия (ДДС не е дължим, защото обучението се провежда от Център за професионално обучение към Международен банков институт).

  Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара. Банкова сметка на МБИ ЕООД: Централна кооперативна банка, Клон “Дондуков” Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00, BIC код: CECBBGSF

  Лектор:

  Адвокат Боряна Бошнакова

  е сертифициран международен специалист и е част от най-голямата международна организация за професионалисти в областта на разкриването на финансови престъпления и превенцията им (ACAMS), както и е част от Федералната асоциация на Република Германия на експертите в тази област. Боряна Бошнакова е адвокат в Германия и в България, работещ за няколко от най-големите банки в Германия и бивш служител на Финансово-Разузнавателната служба на Република България. Същата е сертифицирана и като длъжностно лице за защита на личните данни от адвокатската колегия в Щутгарт, Германия. Създадената от нея Българо-немска кантора Бошнакова е специализирана в сферата на разкриването и превенцията на финансовите престъпления, корупцията, изпирането на пари и финансирането на тероризъм и предлага правно обслужване и консултиране на множество категории задължени лица като независим външен консултант и служител.

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук

  Семинар 4: “Рискови индикатори за пране на пари и финансиране на тероризъм. Финансиране на тероризъм” /актуална практика/

  Програма на семинар 4:

  1. Идентифициране на рискови индикатори за пране на пари и финансиране на тероризъм.

  2. Финансиране на тероризъм. Международни, европейски и национални актове и изисквания. Методи. Рискови индикатори за разпознаване. Санкции и ембарго. Актуални проблеми и случаи.

  3. Интерактивна част: Решаване на казуси и/или куизи.

  4. Въпроси и дискусия.

  Дата:

  31 май 2024 г. от 9.30ч.

  Продължителност:

  5 учебни часа + време за дискусия

  Място на провеждане:

  ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

  Такса за участие:

  Такса за участие с ДДС: 264 лв. Таксата за участие при ранно записване до 9.02.2024 г. за всички пет семинара е 240 лева на семинар с включен ДДС за семинари №1, 2, 3, 4 и 240 лева без ДДС за семинар №5, полагане на тест и издаване на Удостоверение за част от професия (ДДС не е дължим, защото обучението се провежда от Център за професионално обучение към Международен банков институт).

  Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара. Банкова сметка на МБИ ЕООД: Централна кооперативна банка, Клон “Дондуков” Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00, BIC код: CECBBGSF

  Лектор:

  Адвокат Боряна Бошнакова

  е сертифициран международен специалист и е част от най-голямата международна организация за професионалисти в областта на разкриването на финансови престъпления и превенцията им (ACAMS), както и е част от Федералната асоциация на Република Германия на експертите в тази област. Боряна Бошнакова е адвокат в Германия и в България, работещ за няколко от най-големите банки в Германия и бивш служител на Финансово-Разузнавателната служба на Република България. Същата е сертифицирана и като длъжностно лице за защита на личните данни от адвокатската колегия в Щутгарт, Германия. Създадената от нея Българо-немска кантора Бошнакова е специализирана в сферата на разкриването и превенцията на финансовите престъпления, корупцията, изпирането на пари и финансирането на тероризъм и предлага правно обслужване и консултиране на множество категории задължени лица като независим външен консултант и служител.

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук

  Семинар 5: “Проверки на банковите институции и разследвания срещу тях. Проблеми в световен мащаб” /актуална практика/

  Програма на семинар 5:

  1. Финансово разузнавателната служба.

  2. Доклади за съмнителни операции.

  3. Актуални трансгранични случаи на разследвания на международни банки, свързани с изпиране на пари.

  4. Интерактивна част: Решаване на казуси и/или куизи.

  5. Въпроси и дискусия

  6. Онлайн тест за придобиване на удостоверение за част от професия.

  Дата:

  17 юни 2024 г. от 9.30ч.

  Продължителност:

  5 учебни часа + време за дискусия

  Място на провеждане:

  ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

  Такса за участие:

  Такса за участие с ДДС: 264 лв. Таксата за участие при ранно записване до 9.02.2024 г. за всички пет семинара е 240 лева на семинар с включен ДДС за семинари №1, 2, 3, 4 и 240 лева без ДДС за семинар №5, полагане на тест и издаване на Удостоверение за част от професия (ДДС не е дължим, защото обучението се провежда от Център за професионално обучение към Международен банков институт).

  Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара. Банкова сметка на МБИ ЕООД: Централна кооперативна банка, Клон “Дондуков” Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00, BIC код: CECBBGSF

  Лектор:

  Адвокат Боряна Бошнакова

  е сертифициран международен специалист и е част от най-голямата международна организация за професионалисти в областта на разкриването на финансови престъпления и превенцията им (ACAMS), както и е част от Федералната асоциация на Република Германия на експертите в тази област. Боряна Бошнакова е адвокат в Германия и в България, работещ за няколко от най-големите банки в Германия и бивш служител на Финансово-Разузнавателната служба на Република България. Същата е сертифицирана и като длъжностно лице за защита на личните данни от адвокатската колегия в Щутгарт, Германия. Създадената от нея Българо-немска кантора Бошнакова е специализирана в сферата на разкриването и превенцията на финансовите престъпления, корупцията, изпирането на пари и финансирането на тероризъм и предлага правно обслужване и консултиране на множество категории задължени лица като независим външен консултант и служител.

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук