Сертифициран уебинар

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 6 учебни часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Кратко представяне:

Ще бъдат представени основните концепции на автоматичния обмен на информация, както и ще бъде направен опит за практически поглед за това как тези концепции трябва да се отразят върху отчетните файлове. Един от акцентите на семинара е обхватът на обменяната информация и как той кореспондира с xml схемата. Процедурите са комплексна проверка са едно от основните задължения на финансовите институции, което гарантира пълното и коректно предоставяне на информация. Специално внимание ще бъде обърнато на това как следва да предоставя информация за сметките на образувания и контролиращи лица, което често представлява сериозно практическо затруднение за финансовите институции при изготвянето на отчетните файлове. Концепциите за недокументирани и неактивни сметки ще бъдат разгледани и направено предложение за тяхното използване в отчетните файлове. Един от важните акценти на семинара е анализ и обобщение на често срещаните грешки в отчетните файлове, както и предложения за тяхното коригиране. Във основа на този анализ ще бъдат направени и промени в бизнес правилата и техническите валидации през 2022 г. На последно място ще бъде проведена дискусия за проверките за ефективно прилагане на AEOI стандарта.

За кого е предназначен семинарът?

Семинарът е подходящ за служители на финансови институции, които са отговорни за прилагането на автоматичния обмен на информация за финансови сметки и изготвянето на отчетните файлове.

Програма на семинара:

 • Въведение в автоматичния обмен на информация (AEOI). Същност на проектите FATCA, CRS и Директива 2014/107/ЕC (DAC 2).
 • Обхват на обменяната информация. Как тази информация се вписва в техническата схема.
 • Процедури по комплексна проверка на съществуващи сметки на физически лица. Често срещани грешки, препоръки и насоки.
 • Процедури по комплексна проверка на нови сметки на физически лица. Преглед на декларациите при откриване на нови сметки.
 • Процедури по комплексна проверка на съществуващи сметки на юридически лица и други правни образувания.
 • Процедури по комплексна проверка на нови сметки на юридически лица и други правни образувания. Преглед на декларациите при откриване на нови сметки.
 • Предоставяне на информация по отношение на юридически лица и други правни образувания. Видове титуляри на сметки (CRS101, CRS102 и CRS103).
 • Недокументирани (undocumented) и неактивни (dormant) сметки.
 • Обобщение на често срещаните грешки в отчетните файлове. Предстоящи промени във валидационните правила.
 • Проверка за ефективно прилагане на AEOI стандарта.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лектор:

  Иван Антонов, Главен юрисконсулт в дирекция "Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане", Централно управление на Национална агенция за приходите

  Такса за участие с ДДС: 240 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук