Специфика при оценката на недвижими имоти за целите на залога

Нова дата 15 август 2019г.

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

1. Недвижимите имоти като обект на залог. Състоянието на пазара на недвижими имоти в България от гледна точка на залога.

2. Основни етапи при оценката за целите на залога на недвижимите имоти.

3. Оценка на пазарната стойност на недвижимите имоти за целите на залога.

4. Особености при оценяването на недвижими имоти за целите на залога.

5. Дискусия по разгледаните теми.

Водещ курса:

Румен Неделчев, консултант и независим оценител, външен експерт по обществени поръчки, вещо лице в областта на авиацията, оценяването, икономиката, военната икономика. Притежаващ сертификати за : - оценка на недвижими имоти - сертификат № 100100148 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България - оценка на машини и съоръжения - сертификат № 300100074 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България - оценка на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения - сертификат № 400100008 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България - оценка на земеделски земи и трайни насаждения - сертификат № 810100269 от 01.08.2011 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България - оценка на търговски предприятия и вземания - сертификат №500100064 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България - оценка на финансови инструменти и институции - сертификат № 600100003 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България - сертификат за вътрешен одитор по ИСО – 9001 – издаден от “Муди Интернешънъл”. - сертификат за външен одитор по ИСО – 9001 – издаден от “Муди Интернешънъл”

Такса за участие: 180 лв. с ДДС

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук