ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ

Сертифициран семинар

Продължителност на обучението: ½ ден от 9.30 до 13.30 ч.

Начало: 09:30 ч.

Място на провеждане:

Зала в Учебен център на Международен банков институт с адрес: София, ул. „Бачо Киро“ №49 (вход откъм ул. „Св. Св. Кирил и Методий“)

Програма на семинара:

• Промени в правилата на платежна система БИСЕРА:

o Условия за участие и достъп в системата;

o Обхват на услугите – пакетни и незабавни плащания;

o Сетълмент модел на плащанията;

o Сметки и партиди (осигуряване на ликвидност).

• Технология на обработка на плащанията

o Интерфейси за достъп и комуникация;

o Графика за работа на БИСЕРА;

o Пакетни плащания в евро (съобщения, схеми);

o Незабавни плащания в евро (съобщения, схеми).

• Въпроси

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт

Лектори:

Гинка Конова, Методолог платежни услуги, Дирекция "Платежни услуги", БОРИКА АД

Красимир Илиев,Главен експерт, Дирекция "Платежни услуги", БОРИКА АД

Такса за участие с ДДС: 264 лева. При записване на двама и повече участници от една банка/институция до 6 юни 2024 г. таксата за участие с отстъпка е в размер на 240 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук