/Приетата от УС на БНБ Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за Централния кредитен регистър, както и тарифи за таксите за услугите в сила от 1 май 2024 г./

Сертифициран семинар

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало: 13:30 ч.

Място на провеждане:

Зала в Учебен център на Международен банков институт с адрес: София, ул. „Бачо Киро“ №49 (вход откъм ул. „Св. Св. Кирил и Методий“)

Програма на семинара:

13:30-13:40 Представяне

13:40-14:10 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за Централния кредитен регистър (обн. ДВ, бр. 35 от 2024 г.)

14:10-15:10 Анализ на подаването и на получаването на данни, администриране на информационната система на Централния кредитен регистър (ИС на ЦКР)

15:10-15:40 Почивка

15:40-16:40 Анализ на качеството на данните в ИС на ЦКР. Представяне на казуси от практиката

16:40-17:00 Специален регистър съгласно чл. 56, ал. 14 от Закона за кредитните институции

17:00-17:30 Въпроси и отговори

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт

Лектори:

Петя Петрова,ръководител екип „Централен кредитен регистър“, дирекция „Регистри“, Българска народна банка

Йордан Манахилов,главен експерт, екип „Централен кредитен регистър“, дирекция „Регистри“, Българска народна банка

Такса за участие с ДДС: 240 лева.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук