ПРАКТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ПРЕВЕНЦИЯТА И БОРБАТА СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА - АКТУАЛНИ СЛУЧАИ В ГЕРМАНИЯ И В БЪЛГАРИЯ

Дата: 18 юли 2019г.

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

I. ПРАВНА РАМКА.

1. Международна, европейска (включително разглеждане на 5-та Директива) и национална правна рамка.

2. Новата препоръката на ЕК за финансовия сектор.

3. Новите промени в националното законодателство.

II. ПРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ.

1. Феноменът Пране на пари и предикатните му престъпления.

2. Финансиране на Тероризма.

3. Фази на изпирането на пари.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА РИСКА. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ПРАКТИКАТА В БЪЛГАРИЯ И ПРАКТИКАТА В ГЕРМАНИЯ.

1. Наднационална оценка на риска.

2. Национална оценка на риска в няколко европейски държави.

3. Оценка на риска от задълженото лице.

4. Анализ на риска от задълженото лице. Рискови фактори.

IV. ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ.

1. Вътрешни актове на задълженото лице. Какво следва да се съблюдава при съставянето им.

2. Анализ на задължителните реквизити на вътрешните правила.

3. Whistleblower System.

4. Outsourcing.

V. СЪМНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ С КЛИЕНТИ И ВЪЗМОЖНОТО УЧАСТИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ В ТЯХ. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ПРАКТИКАТА В БЪЛГАРИЯ И ПРАКТИКАТА В ГЕРМАНИЯ.

1. Съмнителни операции, сделки и клиенти - Критерии за разпознаването им.

2. Типологии и разглеждането на актуални случаи, свързани с финансовия сектор.

3. Примерни схеми на участие на задълженото лице в процеса на изпирането на пари.

4. Due Diligence. Опростени и разширени комплексни проверки.

5. Действителни собственици.

6. Изготвяне на примерни списъци (Check lists) във връзка с извършените проверки.

VI. НАДЗОРНИ ОРГАНИ. КОМПЕТЕНЦИИ. САНКЦИИ.

Водещ курса:

Адвокат БОРЯНА БОШНАКОВА , член на Софийска адвокатска колегия, член на адвокатската колегия в Щутгарт, Германия, основател и мениджър на Немско - Българска адвокатска кантора Бошнакова, бивш служител в Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС.

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 8.07.2019г.: 252 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 300 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук