Недействителност на правните сделки. Практика – Върховен касационен съд.

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

1. Обща характеристика.

2. Видове недействителност.

3. Основания за нищожност:

 • Противоречие на закона;
 • Заобикаляне на закона;
 • Накърняване на добрите нрави;
 • Липса на основание;
 • Невъзможен предмет;
 • Липса на съгласие;
 • Привидност;
 • Липса на форма.

3.1. Предявяване на нищожността.

3.2. Конверсия.

4. Основания за унищожаемост:

 • Договор, сключен от недееспособен или негов законен представител, без спазване на изискванията относно настойничеството и попечителството;
 • Неспособност да се разбират или ръководят действията;
 • Грешка;
 • Измама;
 • Заплашване;
 • Крайна нужда.

4.1. Предявяване на унищожаемостта.

5. Реституция.

6. Относителна и висяща недействителност:

 • Разпореждане с чужда вещ, с вещ съпружеска имуществена общност и с лично семейно жилище;
 • Сговаряне във вреда на представлявания;
 • Павлов иск;
 • Мнимо представляване;
 • Разпореждане със сънаследствен имот.

Водещ курса:

Съдия Борислав Белазелков, Върховен касационен съд.

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 14.06.2019г.: 240 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 264 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук