Делова кореспонденция

Дата: 25 юни 2019г.

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

1. Официално-делови стил и основни изисквания към официално-деловия текст. Видове кореспонденция: официална (административна, търговска, дипломатическа) и лична.

2. Деловото писмо и неговите реквизити. Типове делови писма: информационно, благодарствено, писмо покана, поздравително, съпроводително, потвърдително, извинително, писмо за напомняне, препоръчително писмо.

3. Административна кореспонденция. Организационно-разпоредителни документи: закон, указ, постановление, решение, резолюция, наредба, правилник, инструкция, заповед.

4. Справочно-информационни документи: административен доклад, докладна записка, отчет, протокол, справка, служебна бележка, удостоверение.

5. Административни документи от общ характер: заявление, становище, пълномощно, декларация.

6. Интернет общуването в официалната сфера.

7. Правописни правила, свързани с оформянето на деловата кореспонденция: слято, полуслято и разделно писане, писане на главна и малка буква, граматически грешки, запетая в простото и в сложното изречение, употреба на тире, двоеточие, точка, кавички, оформяне на рубрики, озаглавяване на таблици и графики, цитиране и др. правила според „Официален правописен речник на българския език“ (2012 г.).

Водещ курса:

Професор д-р Красимира Алексова, Катедра по български език на СУ „Св. Климент Охридски“.

Tакса за участие с ДДС: 240 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук