НОВИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ: Приетият на 16 май 2019г. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Правилник за прилагането му. Вътрешни правила. Оценка на риска

Дата: 20 юни 2019г.

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало 9:00 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

1. Коментар на приетия на 16 май 2019г. на второ четене от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

2. Промени в задълженията за деклариране на действителни собственици.

3. Категории задължени по ЗМИП лица.

4. Изготвяне, приемане и утвърждаване на вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари. Практически насоки. Допълнителни изисквания към Вътрешните правила съгласно Правилника.

5. Оценка на риска – Национална оценка на риска и Оценка на риска от задължените лица.

6. Допълнителни правила, касаещи оценката на риска съгласно Правилника.

7. Задължение за извършване на комплексна проверка по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Допълнителни правила за комплексна проверка съгласно Правилника.

8. Специализирани служби по ЗМИП.

9. Съхраняване, защита и разкриване на информация. Допълнителни правила за разкриването на информация съгласно Правилника.

Водещ курса:

Иван Кавръков , юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП).

Антон Михайлов , юрист, началник отдел "Вътрешен контрол" в инвестиционен посредник, off counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица.

Tакса за участие с ДДС: 240 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук