Модернизация на пазарните инфраструктури в Евросистемата – TIPS, T2-T2S и ECMS

Дата: 22 май 2019г.

Продължителност на обучението: 6 учебни часа

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

 • TIPS (TARGET Instant Payment Settlement)
  1. Същност и услуги
  2. Участници и роли
  3. Сетълмент на транзакциите за незабавни плащания
  4. TIPS - управление на ликвидността
 • T2 – T2S Consolidation
  1. Основни аспекти на TARGET услугите
  2. Техническа и функционална модернизация и консолидация
  3. Нова TARGET2 архитектура
  4. Спомагателни системи
 • Евросистемата за начина на управление на обезпеченията – ECMS
  1. Проект и времева рамка
  2. Създаване на единна платформа в рамките на инфраструктурата на Евросистемата
  3. Ключови етапи в подготовката на участниците

Водещ курса:

Любомир Каримански, Член на Групата на участниците в банковия сектор, Европейски банков орган /Member of the Banking Stakeholder Group, European Banking Authority/

Цена: 240 лв. с ДДС

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук