Сертифициран семинар относно прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация. Насоки на ЕБО и свързаните с тях промени в Наредба 3 на БНБ

Дата: 28 юни 2019г.

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

Първа част (9:30 – 11 ч.)

  • Прилагане на условията за освобождаване от изискването за създаване на резервен механизъм, съгласно Делегирания регламент (ЕС) 2018/389 на Комисията от 27 ноември 2017 година за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация.
  • Основни теми: В презентацията ще бъдат представени общите изисквания на Регламента по отношение на задълбоченото установяване на идентичността. Ще бъдат обсъдени Насоките на ЕБО относно условията за възползване от освобождаване от задължението за създаване на резервен механизъм съгласно член 33, параграф 6 от Регламента, и свързаните с това промени на Наредба № 3 на БНБ.

Втора част (11:30 – 13:00 ч.)

  • Въпроси и отговори на ЕБО, свързани със задълбоченото установяване на идентичността и условията за освобождаване от изискването за създаване на резервен механизъм
  • Основни теми: В презентацията ще бъдат представени въпроси, обсъждани от Работната група ЕБО за API (Working Group on APIs under PSD2).
  • Обичайни грешки при подаване на отчетите за нуждите на платежния надзор
  • Основни теми: В презентацията ще бъдат обсъдени грешки, които се допускат при подаване на отчетите за нуждите на платежния надзор.

Водещ курса:

Красимир Кръстев, главен експерт към дирекция „Платежен надзор“, БНБ

Tакса за участие с ДДС: 240 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук