/актуална съдебна практика/

Практически семинар

Продължителност на обучението: 1 ден /8 учебни часа/

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ХИБРИДЕН: Онлайн с възможност за присъствие в зала на Международен банков институт

Програма на семинара:

1. Сключване на договори за потребителски кредит при предварително установени от кредитора Общи условия по ЗКНИП и ЗПК.

2. Защита на кредитополучателя по договора за потребителски кредит по ЗКНИП и ЗПК - възражение за неравноправна клауза. Практически проблеми – преглед на актуалната задължителна практика на ВКС и на СЕС по преюдициални запитвания по договори за потребителски кредити.

3. Служебна проверка на съда за неравноправност на клауза, уговорена в потребителски кредит, в заповедното производство след изменението на ГПК (ДВ, бр. 100/2019 г.) и в исковото производство.

4. Уговорка за предсрочна изискуемост на кредита, предмет на договора за потребителски ипотечен кредит. Упражняване на потестативно право за превръщане на разсрочения кредит в предсрочно изискуем. Клауза за автоматична предсрочна изискуемост.

5. Процесуални последици при неустановяване материалноправните предпоставки за настъпване на предсрочната изискуемост на кредита при предявен иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК – изясняване постановките по Тълкувателно решение № 8/2.04.2019 г. на ВКС по т. д. № 8/2017 г., ОСГТК.

6. Материалноправни последици при превръщане на главното парично задължение (главницата) по договора за кредит в предсрочно (незабавно) изискуемо, вкл. и по отношение на неизтеклата до този момент възнаградителна лихва – изясняване постановките на Тълкувателно решение № 3/27.03.2019 г. на ВКС по т. д. № 3/2017 г., ОСГТК.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектори:

Съдия Красимир Машев, Апелативен съд - София

Такса за участие с ДДС: 264 лева. При записване на трима и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 240 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук