Сертифициран семинар

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: от 9:30ч. до 12:00ч.

Начало: 9:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

1. Електронна идентификация и електронни документи

• Видове електронни удостоверителни услуги

• Електронен подпис, електронен печат и електронен времеви печат

• Електронни изявления - изпращане, получаване и удостоверяване на авторство на електронни изявления

• Представяне на електронни документи в съдебно производство

2. Електронно договаряне и практически проблеми във връзка с изявления в електронна среда.

• Сключване на договори в електронна среда, преддоговорни задължения

• Особености при сключване на електронни договори за финансови услуги с обикновен и усъвършенстван електронен подпис

• Правна сила на саморъчно подписване върху дигитален носител

3. Проект за Регламент eIDAS 2.0 – цели и нововъведения в сравнение с настоящия Регламент 910/2014 (eIDAS 1)

4. Блокчейн и смарт договори

• Регулация на „Смарт договори“

• Основни предизвикателства във връзка със защита на личните данни

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт

Лектори:

Ирена Колева, CIPP/E, старши адвокат, Адвокатско дружество Делойт Лигъл Адв. Колева е завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" с магистърска степен по Право и е член на Софийската адвокатска колегия. Тя също така е член на Международната асоциация на професионалистите в областта на поверителността на данните (IAPP), притежава сертификат CIPP/E и е в ръководния състав на IAPP KnowledgeNet Chapter за България. Адв. Колева консултира клиенти в областта на регулаторното съответствие, технологиите и защитата на личните данни, електронната търговия и др. Тя е лектор на редица обучения в посочените области, включително на практически семинари, насочени към банковия сектор, проведени съвместно с Международния банков институт.

Симона Тонева, адвокат, Адвокатско дружество Делойт Лигъл Адв. Тонева има магистърска степен по „Право" от Софийския университет „Св. Климент Охридски" и е член на Софийската адвокатска колегия. Областите, в които адв. Тонева практикува, включват търговско и потребителско право, електронна търговия, разрешаване на спорове и др. Тя е участвала в множество проекти в областта на банковото и застрахователното право.

Такса за участие с ДДС: 264 лв. При записване на двама и повече участници от една банка/институция до 16.04.2024 г. таксата за участие с отстъпка е в размер на 240 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук