Сертифицирано обучение

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало: 9:15 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Резюме:

Революцията в технологиите бързо трансформира финансовия сектор. Използването на цифрови технологии е норма и заедно с регулаторните и пазарните промени отваря много възможности, но поставя сектора и пред редица предизвикателства. Курсът цели преглед на регулаторната рамка, съдържаща се в най-новата нормативна уредба в България и на европейско ниво по повод на регулирането на използването на новите технологии от финансовите институции.

Програма на семинара:

1. Анализ на Предложение за Регламент за определяне на хармонизирани правила относно Изкуствения Интелект (Законодателен Акт за Изкуствения Интелект) и за изменение на някои законодателни актове на съюза.

2. Обхват на новия регламент. Забранени практики в сферата на ИИ и класификация според риска. Изисквания за човешки надзор. Задължения на доставчиците и ползвателите на високорискови системи с ИИ. Сертифициране и регистрация на системи с ИИ. Осъществяване на надзор - Европейски съвет по изкуствен интелект

3. Предложение за Регламент за ИИ– взаимодействие с GDPR и други регулаторни механизми на ЕС по повод дигитализацията на финансовия сектор.

4. Подготвеността на бизнеса да прилага новата регулация. Какво е състоянието днес и какви са перспективите? Сравняване на Предложението за Регламент с регулаторните подходи към момента? Какви са последиците за бизнеса и опасностите от фрагментация? Как да се подготвим за предстоящите промени.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт

Лектори:

Адвокат Гинка Христова - основател и председател на Международен правен център ILAC груп/ ILAC. Тя е експерт по дигитално право. Завършила е право в Университета за национално и световно стопанство, а след това е специализирала в Университета на Ница. По-късно се специализира в областта на дигиталното право, електронната търговия и интелектуалната собственост в Харвард. Към настоящия момент Гинка Христова е адвокат към САК.

Такса за участие с ДДС: 240 лв. При ранно записване и плащане до 28 март 2024 г. таксата с отстъпка е в размер на 228 лева на участник с включен ДДС.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук