Продължителност на обучението: 1/2 ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

1. Обезпечителния процес – същност, приложно поле, отграничения от сходни производства

2. Право на обезпечаване на иска и допускане на обезпечението – предпоставки, процесуални пречки

3. Производство по допускане на обезпечението - компетентен съд, развитие на производството, акт на съда по допускането, особени правила

4. Видове обезпечителни мерки – възбрана, запор, спиране на изпълнително производство и др.

5. Налагане на обезпечителни мерки и техните последици

6. Замяна и отмяна на обезпечителни мерки

7. Защита срещу процесуално нередовно и материално неоправдано обезпечаване на иска

8. Актуална съдебна практика

9. Дискусия с участниците по темите на семинара

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектори:

Д-р Димитър Иванов , правен консултант, специалист по въпросите на правния режим на ипотеките, особените залози и защита правата на взискателите и длъжниците по изпълнителни дела. Автор на първото монографично изследване в Република България относно особения залог, както и на обучителен курс по гражданско изпълнително производство.

Такса за участие с ДДС: 240 лв. При записване на двама и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 228 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие. Моля да имате предвид, че съгласно новата политика на дружеството при записване на участници 3 и по-малко дни преди датата на събитието отстъпките не са приложими.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук