С цел да отговорим в максимална степен на Вашите очаквания Ви каним предварително да изпратите въпроси и казуси, които желаете да бъдат разгледани по време на семинара

Сертифициран семинар

Продължителност на обучението: 9.30-12.30 ч.

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

1. Същност и аспекти на информационната сигурност

a. Бизнес модел на управление на Информационната сигурност

b. Обектно – структурен подход за описание на информацията

c. Подход за анализ на векторите на заплаха свързани с информация

d. Подход за управление на информационния риск

e. Бизнес начала при проектиране на информационна сигурност

f. Проектиране на информационна сигурност

g. Предложение за комплексна защита на информацията в една организация

h. Стандарти в информационната сигурност

 • i. Стандарт ISO27000 – основа за проектиране на информационната сигурност
 • ii. NIST
 • 2. Заплахи за информационната сигурност

  a. Вредителски код

  b. Отказ от обслужване

  c. Социално инженерство

  3. Идентификация и автентикация

  4. Системни компоненти на информационната сигурност

  a. Системни компоненти на информационната сигурност

  b. Криптология въведение

 • i. Симитрични ключове
 • ii. Асимитречни ключове
 • iii. Хеш функции и алгоритми
 • iv. Приложение на криптологията
 • - Електронна поща
 • - WEB
 • - Защита на файлове и устройства
 • c. Защита на електронната поща (Antivirus, Malware Treat protection)

  i. Фишинг

  ii. СПАМ

  iii. Подписване

  d. Системи за откриване и защита на прониквания (intrusion detection systems, IDS/IPS)

  e. Защита от изтичането на информация (data leakage prevention, DLP)

  f. Управление на ЛОГ файлове

  g. Управление на информационни и кибер инциденти

  h. Екипи за контрол и мониторинг

  i. Установяване и тестване на уязвимости

  ii. Управление на развойния процес

  iii. Цикъл на софтуерния развой (SDLC)

  iv. Red team

  v. Blue team

  vi. Purple team

  i. Управления на мрежови устройства и защитни стени (NAC, firewalls, Treat protection)

  Управления на крайни устройства (NAC, WEB proxy agent, MS Group policies, inventory assets agents, antivirus)

  ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лектори:

  Иван Станчин, Старши мениджър "Дигитална сигурност", Уникредит Булбанк, CCNA,CEH,CPTS,CRISK. Иван Станчин работи в сферата на информационната сигурност над 20 години. Започва своята кариера в тази област в Българска телекомуникационна компания. Притежава знания и опит в приложното, системно и мрежово програмиране в UNIX/Linux и MS Windows среда. Притежава задълбочени познания за Linux ядро и мрежи, както и в дизайна, архитектурата и развоя на бизнес и технологични процеси, тяхната автоматизация и програмно осигуряване . Получава и прилага успешно обширните си познания в TCP администрирането, процесното и технологично осигуряване на информационната сигурност, както работа с Firewall, IPS/IDS, IAM, NAC, DLP, Strong Authentication, SIEM, WAF и VPN технологии, корпоративни инфраструктурни решения, UNIX OS, мрежи, автоматизация и програмиране. Като старши мениджър в Уникредит Булбанк отговаря за установяването, оперирането и управлението на информационната сигурност в банката и свързаните с нея дружества, като гарантира съответствие с изискванията на УниКредит групата и международните стандарти за информационна сигурност. Осигурява изискванията и контролира наблюдението на ИТ инфраструктурата, осигурявайки защита на информацията в УниКредит Булбанк. Участва в корпоративни инфраструктурни проекти, като подсигурява управлението и наблюдението на рискове, свързани със сигурността и защитата на информацията.

  Такса за участие с ДДС: 240 лв. При записване на трима и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 228 лв. на човек.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие. Моля да имате предвид, че съгласно новата политика на дружеството при записване на участници 3 и по-малко дни преди датата на събитието отстъпките не са приложими.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ЕООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук