На 27 декември 2022 година Европейският съюз прие акт за цялостна оперативна устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор ( т. нар. DORA). Той влезе в сила от 16 януари 2023 година и ще се прилага от 17 януари 2025 година. DORA въвежда хармонизиране на правилата, свързани с оперативната устойчивост за финансовия сектор, приложими към 21 различни вида финансови субекти. Все по честото използване на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), във финансовите инфраструктурни системи, повишава ефективността на вътрешните процеси и в същото време въвежда рискове и уязвимости, които могат да изложат финансовите субекти на кибератаки или инциденти. Необходимо е да се предприемат превантивни мерки за разпознаване на предстоящите заплахи и оценяване на съответните рискове, особено тези, които за свързани с пране на пари и финансиране на тероризма.

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 6 учебни часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

1. DORA – мярка за подобряване на цялостната оперативна устойчивост на финансовите услуги.

2. Повиши осведомеността на надзорните органи за киберрисковете.

3. Управление на риска в информационните и комуникационните технологии (ИКТ) - управление и докладване на инциденти в ИКТ; тестване на експлоатационната устойчивост на ИКТ системите; и управлението на рисковете от трета страна на ИКТ.

4. ML/TF установени рискове в платежните институции. Оценка на рисковете. Нарастващи заплахи.

5. Инструментариум от мерки против изпирането на пари от страна на платежните институции.

6. Въпроси.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектори:

Любомир Каримански, Консултант в областта на „Дигитални финанси и платежни системи“

Такса за участие с включен ДДС: 240 лв. При записване на трима и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 228 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие. Моля да имате предвид, че съгласно новата политика на дружеството при записване на участници 3 и по-малко дни преди датата на събитието отстъпките не са приложими.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук