Практически семинар

ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ

Продължителност на обучението: 6 учебни часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА в Учебния център на МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ на адрес: София 1202, ул. „Бачо Киро“ №49 (вход откъм ул. „Св. Св. Кирил и Методий“)

Целева аудитория:

Обучението е подходящо за служители от звена за вътрешен контрол, вътрешен одит, банкова сигурност, човешки ресурси, противодействие на изпиране на пари.

Разглежданите теми биха били от полза и за мениджъри на средно и по-високо ниво, служители от кредитни и финансови институции, отговарящи за въпросите по корпоративна сигурност и защита на информацията.

Полезност:

Преминалите обучението ще могат да разпознават поведението на инсайдърите, мотивите им, възможните мерки за противодействие, както и матрични модели за оценка на риска спрямо отделни лица и организацията като цяло.

Програма на семинара:

Първи панел (40 мин.) – Вътрешни заплахи (инсайдъри):

- Дефиниране, същност и основни видове;

- Прояви на вътрешните заплахи – примери от практиката.

Втори панел (40 мин.) – Потенциални рискови индикатори за вътрешни заплахи:

- Понятие;

- Видове;

- Установяване.

Трети панел (40 мин.) – Оценка на риска от вътрешни заплахи:

- Одитни инструменти;

- Събиране и анализ на информация;

- Лица от интерес;

- Методология за работа.

Четвърти панел (40 мин.) – Собствен одит за оценка на риска от вътрешни заплахи:

Инструментариум;

- Матрични модели.

Пети панел (40 мин.) – Програма за минимизиране на вътрешните заплахи:

- Фази;

- Подбор на екип;

- Методология.

Шести панел (40 мин.) – Събиране на информация:

- Събиране на информация от хора за целите на корпоративната сигурност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектори:

Д-р АНТОН МИХАЙЛОВ,  Юрист с над 20 години юридически опит;  Доктор по национална сигурност от Военна академия „Г. С. Раковски“;  Хоноруван преподавател в Нов български университет, София по оперативно-издирвателна дейност за разкриване на икономически престъпления; хоноруван преподавател в Университет за национално и световно стопанство, гр. София; хоноруван преподавател във Военна академия „Г. С. Раковски“, гр. София;  Ръководител на отдел „Вътрешен контрол“ и ръководител на Специализирана служба по ЗМИП във финансова институция;  „Оf counsel“ на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени лица по ЗМИП;  Бивш служител на Комисия за финансов надзор в периода 2002 г. – 2012 г.;  Преминал е 15 курса по противодействие на вътрешни заплахи при US Defense Counterintelligence and Security Agency;  Лектор на редица обучения и семинари на национално и международно ниво по прилагане на мерките за превенция и противодействие на ИП/ФТ;  Притежава сертификати от чуждестранни организации за извършване на одити и оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм при отделни пазарни участници (по тяхно възлагане);  Има издадени монографии, студии и статии в областта на финансовите пазари, вътрешна сигурност, противодействие на заплахите и модели за оценка на риска, използвани в САЩ.

Такса за участие с ДДС: 240 лева.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук