Сертифициран семинар:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

1. Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения – обхват, задължени лица, нормативни изисквания

2. Новости в правната рамка, включително:

• Наредба № 1 от 27 юли 2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни, обнародвана в ДВ бр. 67, от 4.08.2023 г.

• Методически указания № 1 за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, приети с решение на КЗЛД по протокол № 28/27.07.2023 г.

• Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, внесен в Народното събрание на 25.09.2023 г.

3. Търговска тайна и защита на личните данни – нормативни изисквания и практически препоръки.

4. Въпроси и дискусия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектори:

Ирена Колева – Старши адвокат, Делойт Лигъл Адв. Колева е завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с магистърска степен по Право и е член на Софийската адвокатска колегия. Тя също така е член на Международната асоциация на професионалистите в областта на поверителността на данните (IAPP), притежава сертификат CIPP/E и е в ръководния състав на IAPP KnowledgeNet Chapter за България. Адв. Колева консултира клиенти относно защита на лицата, подаващи сигнали, защита на личните данни и търговската тайна, включително във връзка с функционирането на вътрешен канал за подаване на сигнали за нарушения и изготвяне на необходимата документация. Тя е лектор на множество обучения в посочените области, включително на практически семинари, насочени към банковия сектор, проведени съвместно с Международния банков институт.

Кристиан Немцов - Старши адвокат, Делойт ЛигълАдв. Немцов има магистърска степен по „Право“ и бакалавърска степен по „Международните отношения“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е член на Софийската адвокатска колегия. Областите, в които адв. Немцов практикува, включват регулаторно съответствие, защита на лицата, подаващи сигнали, защита на личните данни, трудово право и др. Той е автор на публикации в национални правни издания относно новия режим за защита на подателите на сигнали, с фокус върху правилата, задълженията, мерките и последиците за задължените субекти.

Такса за участие с ДДС: 264 лв. При записване на двама и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 240 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук