Практически семинар

ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ /и с възможност за онлайн участие по желание на участника/

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ: София 1202, ул. „Бачо Киро“ №49 (вход откъм ул. „Св. св. Кирил и Методий“) /с възможност за онлайн участие по желание на участника/

Програма на семинара:

1. Представяне на промените в Указанията на ФГВБ за съдържанието и формата за предоставяне на информация на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за целите на изплащане и тестване на системата за гарантиране на влоговете;

2. Най-чести грешки в структурата, съдържанието и алгоритъма, допускани при подготовка на изпращаните файлове относно тестване на СГД/изплащане на гарантирани суми;

3. Предоставяне на препоръки за отчетността на гарантираните влогове съгласно Указанията за предоставяне на информация съгласно чл. 23 от Наредба № 30 на БНБ от 21 януари 2016 г. за изчисляване размера на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките;

4. Представяне на предстоящи промени в Наредба № 30 за изчисляване размера и събиране на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките;

5. Дискусия и отговори на въпроси.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектори:

Васил Захариев, главен експерт, отдел „Оценка на риска и анализи“, Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

Такса за участие с ДДС: 240 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук