СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: ½ ден от 10.00 до 13.00 ч.

Начало: 10:00 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

Първи панел

• Основи на блокчейн.

• Блокчейн анализ.

• Криптовалути – същност и правна уредба в ЕС.

• Сравнителен анализ със законодателството в UK/USA/трети страни

• Дискусия и практически казуси.

Пауза

Втори панел

• Регламент относно пазарите на криптоактиви (MiCA).

• Регламент относно информацията, придружаваща преводите на средства и определени криптоактиви.

• Нови изисквания на ЗМИП по отношение на сделки с виртуална валута.

• Характеристики на съмнителни сделки с криптовалути.

• Оценка на риска на криптоактиви.

• Въпроси и отговори.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт

Лектори:

Светлин Консулов, CALE,CAMS – консултант на АЛИСТА Трейнингс, експерт в областта на оценката на риска на криптоактиви, нормативното съответствие, предотвратяването на измами и изпирането на пари. Светлин Консулов е участвал в екипи за борба с финансови и инвестиционни измами, в тясно сътрудничество с регулатори и правоохранителни органи. Ръководил е отдел Нормативно Съответствие на международен доставчик на платежни услуги. Правен съветник на LlamaRisk, специализиращ в оценка на риска на криптоактиви. Старши юрисконсулт на GOV.DAO. Сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS). Светлин Консулов е магистър по право от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Такса за участие с ДДС: 240 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук