Сертифициран уебинар:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ и ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ

Продължителност на обучението: 1 ден (8 учебни часа)

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ и ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧАСТНИКА

Кратко представяне:

Ще бъдат представени основните концепции на автоматичния обмен на информация, както и ще бъде направен практически поглед за това как тези концепции се отразят върху отчетните файлове. Акцент на семинара е обхватът на обменяната информация и как той кореспондира с xml схемата за отчетните файлове. Процедурите са комплексна проверка са едно от основните задължения на финансовите институции, което гарантира пълното и коректно предоставяне на информация. Специално внимание ще бъде обърнато на това как следва да предоставя информация за сметките на образувания и контролиращи лица, което често представлява сериозно практическо затруднение за финансовите институции при изготвянето на отчетните файлове. Ще бъдат представени измененията на CRS, които са разработени от ОИСР и които се очаква да бъдат въведени в следващите години, както и рамката за автоматичен обмен на информация относно транзакции с криптоактиви. На последно място ще бъде проведена дискусия за проверките за ефективно прилагане на AEOI стандарта.

За кого е предназначен семинарът?

Семинарът е подходящ за служители на финансови институции, които са отговорни за прилагането на автоматичния обмен на информация за финансови сметки, изготвянето на отчетните файлове и осигуряване съответствието на финансовите институции с правилата на CRS/DAC2/FATCA.

Програма на семинара:

1. Въведение в автоматичния обмен на информация (AEOI). Същност на проектите FATCA, CRS и Директива 2014/107/ЕC (DAC 2).

2. Обхват на обменяната информация. Как тази информация се вписва в техническата схема.

3. Процедури по комплексна проверка на съществуващи сметки на физически лица. Често срещани грешки, препоръки и насоки.

4. Процедури по комплексна проверка на нови сметки на физически лица. Преглед на декларациите при откриване на нови сметки.

5. Процедури по комплексна проверка на съществуващи сметки на юридически лица и други правни образувания.

6. Процедури по комплексна проверка на нови сметки на юридически лица и други правни образувания. Преглед на декларациите при откриване на нови сметки.

7. Предоставяне на информация по отношение на юридически лица и други правни образувания. Видове титуляри на сметки (CRS101, CRS102 и CRS103).

8. CRS 2.0 – какви са промените в Стандарта за автоматичен обмен на информация за финансови сметки?

9. Общ преглед на Crypto-Asset Reporting Framework (CARF).

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектори:

Иван Антонов, Главен юрисконсулт в дирекция "Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане", Централно управление на Национална агенция за приходите

Такса за участие с ДДС: 264 лв. При записване на трима и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 240 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук