Сертифициран семинар:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 1/2 ден

Начало 10:00 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Кратко представяне:

Семинарът ще запознае участниците с механизмите на ESG подхода, базисните референтни рамки в национален, европейски и глобален план, както и основните моменти при изграждане на корпоративната ESG стратегия. Подходът ESG се състои в оценяване на компаниите по критерии, свързани с околната среда, социалната сфера и управлението (ESG). Този анализ на устойчивостта се изисква от все повече компании, било то по силата на европейския регламент за докладване на CSRD или от големи компании и техните доставчици. Анализът на ESG се извършва от специализирани агенции и инвеститори, които използват критериите на ESG за управление на своите активи. Този анализ е в процес на еволюция от процесите, въведени от компаниите, към въздействието на техните дейности и стратегии.

Програма на семинара:

1. Банките по пътя към климатична неутралност - предизвикателствата.

2. Таксономия и оповестявания

2.1 Таксономия

2.2 Изисквания за оповестяване

3. ESG Стратегия.

3.1. Таргети за нулеви емисии

3.2. Разработване на стратегия за отговорно и устойчиво управление

3.3. Рамка за управление и фактори за отговорно и устойчиво управление

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектори:

Екатерина Христова, Директор „Риск и регулации във финансовия сектор“, Делойт България, и екип

Такса за участие с ДДС: 264 лв. При записване на трима и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 240 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук