Практически уебинар:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 1/2 ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

1. Понятието "група свързани клиенти" по смисъла на Чл. 4, ал. 1, т. 39 от Регламент 575 /2013 (CRR) и значение;

2. Насоки на ЕБО за свързани клиенти - обща информация и изисквания към банките за определяне на групи от свързани клиенти;

3. Групиране на клиенти на база контрол;

4. Групиране на клиенти на база икономическа зависимост;

5. Съотношение между свързаност на база контрол и свързаност на база икономическа зависимост;

6. Алтернативен подход за определяне на свързаност при експозиции към централни правителства;

7. Примери за свързани клиенти

8. Въпроси и дискусия

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектори:

Аделина Миткова, адвокат - мениджър в Адвокатско дружество „Делойт Лигъл" и екип

Такса за участие с ДДС: 264 лв. При записване на трима и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 240 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук