Анализ на собствеността върху недвижими имоти в практиката на търговските банки

/Актуална съдебна практика/

Продължителност на обучението: /8 учебни часа/

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

9:30 – 11:00 - Проверка на правото на собственост върху недвижим имот, предложен за обезпечение или обект на принудително изпълнение и доказване на собствеността при спор с трето лице, придобити чрез:

• сделки – несъществуващи; нищожни, поради липса на съгласие и основание, невъзможен предмет; унищожаеми, поради временна недееспособност; висящо недействителни, поради договаряне във вреда на представлявания; относително недействителни; оспорими;

• по давност; по наследяване;

• чрез конститутивни съдебни решения;

• чрез публична продан.

Вписвания. Кадастър и имотен регистър. Противопоставимост. Обстоятелства, подлежащи на регистриране по ЗОЗ. Първични и вторични вписвания.

11:00 – 11:30 - Кафе-пауза

11:30 – 13:00 - Застрояване на имоти. Някои строителни обекти: ателие, студио, гараж, паркомясто, самостоятелен склад, апартаментен хотел, затворен комплекс

Проверка на правото на собственост върху строителен обект, предложен за обезпечение или обект на принудително изпълнение и доказване на собствеността при спор с трето лице, придобити чрез:

• реализиране право на строеж, ексцес;

• извършване на групов строеж и чрез ЖСК;

• приращение;

• договор за учредяване право на строеж срещу задължение за построяване на сграда.

13:00 – 14:00 - Почивка за обяд

14:00 – 16:00 - Спорове, произтичащи от обстоятелства, настъпили след учредяване на ипотека или възбрана: противопоставимост на права, придобити чрез отчуждаването на имоти за държавна и общинска нужда; конфискация и отнемане в полза на държавата; реституция; приватизация.

Дискусия по актуални проблеми по ЗОЗ.

16:00 – 16:30 - Кафе-пауза

16.30 – 17.00 - Критерии за преценка на собствеността при промяна на обекта - незаконен строеж, преустройства, промяна на предназначение на общи части в етажна собственост.

17.00 - 18.00 - Заключителна дискусия

Водещ курса:

Диана Митева, съдия Окръжен съд, гр. Варна

Нейко Димитров, съдия Окръжен съд, гр. Варна

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 6 декември 2019г.: 240лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 264лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук