Регулаторните изменения през последните години са доста сложни и показват редица променящи играта предизвикателства за финансовия сектор. С оглед на необходимостта да се поддържат и допълнят знанията на банковите експерти предлагаме на вниманието Ви следния практически семинар с лекторски екип от Делойт, чиято основна цел е да се покрият последните промени в регулаторната рамка от Банковия пакет за реформи на ЕС — BRRD II и SRMR II, както и предстоящите регулаторни предизвикателства за банките в този аспект: целите, които органите по преструктуриране поставят на банките, практическите трудности при изпълението на целите за МИСКПЗ (Минималните изисквания за собствен капитал и приемливи задължения – MREL), регулаторните приоритети в програмата на Единния съвет по преструктуриране (ЕСП) и други практически насоки по темата

Продължителност на обучението: 1 ден - от 10.00 до 16.00 ч.

Начало 10:00 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Променената рамка за преструктуриране: BRRD II и SRMR II.
 • Процес на планиране на преструктурирането.
 • Готовност за ефективно преструктуриране – прилагане на изискванията от документа „Очаквания към банките“.
 • Регулаторни приоритети на ЕСП – 2021-2023.
 • MREL – новите правила и практически примери.
 • Реално прилагане – опитът до момента. Дискусии и въпроси.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  Даниел Ралчев, Проектен мениджър, Банков и регулаторен риск, Делойт и Николай Танев, Старши консултант, Банков и регулаторен риск, Делойт

  Такса за участие с ДДС: 360 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук