Практически онлайн семинар

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало 09:00 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Нормативна уредба
 • Утвърдени средства за електронна идентификация
 • Трансгранична електронна идентификация
 • Първоначално установяване на самоличност чрез средства за електронна идентификация. KYC- and AML-compliant user onboarding with identity proofing
 • Автентикация на потребители с електронна идентичност - приложение във финансовите институции
 • Анализи и управление на риска при електронна идентификация
 • Новости и тенденции в електронната идентификация. Децентрализирана електронна идентификация с използване на blockchain технология. Self-sovereign електронна идентичност. Public identity wallet
 • Електронна идентификация и електронен подпис – екосистема
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  Димитър Николов, Продуктов мениджър, Отдел "Управление на продукти", БОРИКА

  Такса за участие с ДДС: 240 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук