Бюджетиране на финансова институция – изготвяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета

Семинарът е предназначен за всички нива на управление в търговските банки, в чиито отговорности са включени бюджетни процеси, както и служители в отдели планиране и контролинг. Очаква се участниците да имат познания по бюджетиране и разходно счетоводство, както и активно да участват в дискусиите, както и да споделят техния професионален опит.

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

1. Комплексно банково управление, базирано на доходност, риск, ликвидност и капиталова адекватност. Основни индикатори за представяне (KPIs) и връзката им с планирането. Основните функции на бюджета и основни отговорности при съставянето на бюджета.

2. Съставяне на функционални бюджети:

• Бюджетиране на приходи от лихви и разходи за лихви и таксите свързани с процеса на кредитиране и включени в изчислението на ефективния лихвен процент.

• Планиране на лихвоносни инструменти – активи и пасиви.

• Бюджетиране на приходи от такси и комисионни и разходи за такси и комисионни. Прогнозиране на транзакциите, върху които се начисляват такси и комисионни. Планиране на еднократните такси, свързани с кредитите.

• Бюджетиране на административните разходи.

• Бюджетиране на кредити към клиенти и вземания от банки.

• Прогнозиране на провизии.

• Бюджетиране на финансови инструменти. Планиране на привлечените средства.

3. Връзка на целите за доходност, риск, ликвидност и капиталова адекватност с бюджета.

4. Задаване на основни ключови индикатори за представяне по различните бизнес сегменти. Прогнозиране на възвръщаемости по бизнес сегменти, въз основа на прилагане на принципа за разпределение на капитал.

5. Финансов бюджет. Съставяне на бюджет за приходи и разходи, бюджет за активите и пасивите, и Паричен бюджет.

6. Други въпроси на бюджетирането:

• Фиксирани и гъвкави бюджети. Фактори, които трябва да се вземат предвид при гъвкавите бюджети.

• Бюджетиране базирано от нулата. Предимства и ограничения.

• Бюджетиране основано на дейности.

• Бюджети, които постоянно се обновяват и допълват. Предимства и недостатъци.

• Използване на бюджетите от мениджърите като инструменти за постигане на целите.

Водещ курса:

Радослав Недялков, Управляващ съдружник в консултантска компания АСФА. Радослав Недялков има 20 години финансов и управленски опит и повече от 15 години опит като финансов консултант, съдействащ развитието на български фирми в планирането, вземането на управленски решения и контолинг. Накои от клиентите са ЕК ЕАД, Овергаз АД, ВМЗ Сопот АД, Практикер АД, Стемо ООД, Вюрт България ЕООД, Поликомп АД, Топ Дринкс ООД, Райкомерс АД, Тандем В ООД, Унитемп АД, Цима 99 ООД, Селекта Интернешънъл ООД, Евробул ЕООД, Хубата Сийл ООД, Триерра ООД, Мания Тийм АД, Нитекс 96 АД, Астратекс ООД, Wondergroup ЕООД, Алианс Принт АД, Fair Play International АД, Артек 92 ООД, Дакс 96 ООД, Мапекс ООД, ИТЕЛ ООД, MKB Юнион Банк,, Еasy Asset Management АД, Булграм ЕООД, Медицински център “Лора” ООД, Rotto Rent a Car ООД. Радослав Недялков има и значителен опит в провеждането на семинари по финанси, финансов анализи, финанси за ръководители, стрегическо управление. Той е водил 12 години в бакалавърските и магистърски програми на City University of Seattle курсовете по корпоративни финанси, финансов анализ и стратегически мениджмънт. Радослав Недялков има също 19 годишен опит като главен асистент по корпоративни финанси в Стопански Факултет на Софийски Университет. Провеждал е вътрешно-фирмени обучения по финансов анализ, финанси за ръководители и бюджетиране във фирми като: МТЕЛ АД, Кавен Орбико ЕООД, Стемо ООД, Балканстрой АД, Райкомерс АД, Овергаз АД, Челопеч Майнинг АД, Сензорнайт Индъстрийс АД, Либхер Хаусгерете ЕООД, Уникомс ЕООД, Стада Фарма България ЕООД, Анджелини Фарма ЕООД, ЕON АД, EVN АД, Булмар ООД, Амилум АД, Уникредит Булбанк АД, ДСК Банк АД, UNDP Bulgaria, Насърчителна банка, ОББ АД.

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 16.09.2019г.: 228 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 262 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук