(кредитиране на физически лица, собственици на фирми)

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 2 дни по 4 учебни часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

За кого е това обучение?

 • Кредитни и финансови аналитици;
 • Специалисти частно/индивидуално банкиране;
 • Фирмени служители, подготвящи и отговарящи за кредитни сделки.
 • Кратко представяне:

 • Практически курс, в който се представя теорията и практиката на задълбочения анализ финансовите отчети на кредитополучателя, използвайки аналитична информация не само от финансовите отчети, но и от годишната данъчна декларация и др.
 • Разглеждане на практически примери, съставени въз основа на реални финансови отчети и счетоводни данни, позволяващи да се отработят ефективни навици за кредитен анализ на физически лица, собственици на фирми.
 • Програма на семинара:

 • Необходимост от финансов анализ (анализ на финансовите отчети) при потребителското и ипотечното кредитиране. Акцент: Частно банкиране.
 • Необходимост от качествен анализ (Модел на Майкъл Портър и SWAT анализ).
 • Общо запознаване с ОПР (Отчета за приходите и разходите) и Баланса като част от ГФО (Годишния финансов отчет).
 • Четене и анализ на ОПР, Баланса и ГДД (Годишните данъчни декларации), съпоставяне на стойностите, връзка ОПР – Баланс. Основни финансови съотношения в Баланса и ОПР.
 • Разчитане на структурата на разходите.
 • Разчитане на структурата на приходите.
 • Установяване на извънредни / спорадични приходи.
 • Установяване на необичайни разходи.
 • Корекции в ОПР – значение.
 • Изводи за: спад в бизнеса; разширяване на бизнеса; инвестиции; промени в ДМА, фирмено финансиране – източници, размери, значението на „Каса“ във фирмените отчети, и др.
 • Финансова устойчивост (ФУ) и възлови данни за извеждане на очаквани тенденции за ФУ.
 • Данни, които могат да „манипулират“ тенденциите.
 • Отраслови особености, които се открояват при финансовите отчети.
 • Анализ на Отчета за паричните потоци (ОПП).
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Работни материали:

 • Всеки от участниците получава интернет достъп до материалите от семинара.
 • Водещ курса:

  Петър Петров - доктор по икономика и управление с докторат по въпросите, свързани с ликвидността на отраслово ниво. Автор е на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ и „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант. От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на финансовия и кредитен анализ, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, банки, небанкови финансови институции, лизингови компании.

  Такса за участие с ДДС: 228 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук