ЕФЕКТИВНО МОТИВИРАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СЛУЖИТЕЛИ

Дата: 19 юни 2019г.

Продължителност на обучението: 5 учебни часа

Начало 9:00 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Актуалност на темата:

В динамиката на днешното съвремие, все повече на преден план за организациите стои въпросът за тяхното ефективно функциониране и начинът, по които служителите допринасят за това. Следвайки максимата, че най-добрата инвестиция е в развитието на човешкия потенциал, компаниите се стремят да привличат и задържат качествени служители. Но кои са факторите, които мотивират хората, достатъчни ли са политиките за финансово стимулиране и развитие в кариерата и защо въпреки всичко това, хората напускат организацията, след като в тях са инвестирани знания, опит, време, ресурси? Това са част от въпросите, на които обучението ще отговори практически.

Ползата от семинара:

Чрез предлаганото обучение Вие и Вашият мениджърски екип ще надградите уменията си за ръководене, прилагайки вдъхновяващи, стимулиращи и иновативни подходи в управлението на хората.Oбучението ще позволи да се изследва прилаганият мениджърски стил на управление и съответните области за оптимизиране на организационния климат, съобразно спецификата на работните екипи. Обучението ще позволи да „профилирате“ типовете качествени служители и да прилагате ефективен лидерски стил спрямо тяхното поведение. Дискусионно-интерактивният формат, включващ конкретни работни казуси, ще позволи придобиването на конкретни решения, базирани върху съвременните мотивационни теории и практики. Обучението е гаранция за прилагане на проактивен подход в задържането на качествени служители. На всеки един участник ще бъде издаден специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

Програма на семинара:

 • 09.10 – 10.55 Първи панел.
  • Въведение в темата. Екип и комуникация в екипа.
  • Мотивация – когато теорията не е практика.
  • Интерактивно изследване на факторите, които мотивират хората.
  • Организационен климат.
  • Власт и лидерство – „Да имаш или да бъдеш“.
  • Индивидуално изследване на прилагания лидерски стил.
 • 10.55 – 11.10 Кафе-пауза
 • 11.10 – 12.50 Втори панел.
  • Ефективни функции на съвременното лидерство.
  • Как да мотивирам другите през себе си? Ролева игра.
  • Психология на убеждаването – как да задържим качествените служители?
  • Комуникационни основи за изграждане на доверие.
  • Работа с конкретни казуси.
 • 12.50 – 13.00 Връчване на сертификати и закриване на семинара.

Водещ курса:

Лектор от Център за превенция и противодействие на изпирането на пари с председател на УС д-р Николай Алдимиров: Мария Михайлова, магистър по клинична психология и психотерапевт, дипломирана към Федерацията на европейските психодрама тренинг организации (FEPTO). Специализирала е психоаналитична психотерапия в центровете „Алфред Бине“ и „Евелин и Жак Кестенберг“ в Париж, Франция. Работила е в Института по психология на МВР в продължение на 16 години, както и за чуждестранни компании, предоставящи подбор и подкрепа на високи мениджърски позиции. Работата й е свързана с индивидуално и организационно консултиране, преговори и управление на кризи и стресови събития, като е сертифициран преговарящ към Отдела за водене на преговори на ФБР на САЩ. Мария Михайлова е обучител към Гражданското училище за политически науки на Кралство Мароко и към Българското училище за политика "Димитър Паница". В професионалната й автобиография са и обучения към Института по публична администрация - Администрация на Министерския съвет в България.

Цена: 240 лв. с ДДС

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук