ДОКУМЕНТАЦИОННА ДЕЙНОСТ, АРХИВИРАНЕ , СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В АРХИВА НА БАНКАТА СЪГЛАСНО НОВАТА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКА БАЗА

Дата: 12 юни 2019г.

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

  • Тема1. Предмет и задачи на курса. Основни термини и понятия. Съвременна архивна мрежа в България. Видове документи, характеристики и функции. Основни процеси на работа с документите.
  • Тема 2. Нормативно и методическо осигуряване организацията на работата с документите. Нови моменти в Закона за Националния архивен фонд от 2007 г. и в проекта на Закон за НАФ от 2019 г. Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общински институции, Закон за счетоводството и др. Отговорности на ръководителите на институции, на редовите служители и на членовете на Експертните комисии.
  • Тема 3. Документооборот–създаване на документите, регистрация, изпълнение и сроков контрол, класиране в дела, използване в деловодството, предаване в архива на банката. Изисквания при съставянето и оформянето на основни видове документи (заповеди, протоколи, докладни записки, различни видове служебни писма и др.) Класификацията и систематизацията на документалния фонд на банката. Номенклатурата на делата на банката, основно методическо и практическо пособие – изисквания, актуализация и внедряване.
  • Тема 4. Сроковете за съхранение на документите. Съставяне на класификационна схема и попълване на сроковете за съхранение на делата в примерна номенклатура на банка – практическо занятие.
  • Тема 5. Банков архив- оборудване, организация и основни функции. Съхраняване на документите съгласно актуализирания БДС ISO 11799 - Изисквания за съхраняване на архивни и библиотечни документи и нормативните изисквания на Държавна агенция „Архиви“. Съставяне на примерни вътрешни правила на банков архив – практическо занятие.
  • Тема 6. Експертиза на ценността на документите – най-отговорният процес на работата с документите. Етапи на експертизата, основни критерии. Унищожаване на документите изпълнили целевото си предназначение.
  • Тема 7. Съставяне на акт за унищожаване на неценни документи, заповед за назначаване на експертна комисия, протокол на експертна комисия – практическо занятие.
  • Тема 8. Отговори на 30 основни въпроса от областта на документационната дейност и архивирането на документите – практическо занятие.

Водещ курса:

д-р Петър Пейков, началнк отдел „Документален мениджмънт“, Държавна агенция „Архиви“

Цена: 192 лв. с ДДС

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук