/С цел да отговорим в максимална степен на Вашите очаквания Ви каним предварително да изпратите въпроси, които желаете да бъдат разгледани по време на семинара/

Сертифицирано обучение

Продължителност на обучението: 1/2 ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

Онлайн чрез виртуална класна стая с възможност за присъствие в зала на Международен банков институт

Резюме:

Подходът ESG се състои в оценяване на компаниите по критерии, свързани с околната среда, социалната сфера и управлението (ESG). Този анализ на устойчивостта се изисква от все повече компании, било то по силата на европейския регламент за докладване на CSRD или от големи компании и техните доставчици. Анализът на ESG се извършва от специализирани агенции и инвеститори, които използват критериите на ESG за управление на своите активи. Този анализ е в процес на еволюция от процесите, въведени от компаниите, към въздействието на техните дейности и стратегии. Семинарът предлага разбиране на механизмите на ESG подхода, запознаване с основните референтни рамки и основните аспекти на нормативната рамка за корпоративното отчитане. Този семинар ще ви даде възможност да разберете контекста, в който са създадени европейските норми и стандарти. Ще получите глобален преглед на нормативната референтна рамка и ще разберете предизвикателствата за вашият бизнес.

Програма:

1. Инструментариум и свързаните промени в ESG отчитането

 • Нормативни разпоредби (NFRD / CSRD)
 • Рамки за отчетност - La Global Reporting Initiative (GRI)
 • Международен стандарт ISO 26000
 • Целите за устойчиво развитие (SDGs)
 • Европейски стандарти (таксономия, ESRS, SFDR)
 • Органите по стандартизация (SEC, ISSB, EFRAG)
 • 2. Подходите за отчитане - от отчета за извънфинансовите резултати до доклада за устойчивост

 • Обединяване на стандартите и изискванията за отчитане
 • Интегриран доклад
 • Доброволен доклад за устойчивост
 • Преход към измерване на въздействието
 • 3. Европейскадиректива CSRD и нейното въздействие върху отчетността на бизнеса

 • Европейската стратегия за устойчиво финансиране
 • Основни елементи на CSRD
 • Задълженията на директивата (въглероден отпечатък, анализ на ESG, изясняване на очакванията на заинтересованите страни и др.)
 • Картографиране на риска: двойна материалност
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лектори:

  Цветелина Цветанова, СЕО на Софияконцепт и председател на Балкански институт за устойчиво развитие с международен опит в областта на устойчивото развитие, управлението на корпоративна социална отговорност КСО у управлението на многообразието. Международен експерт по изготвяне на анализи, доклади, оценки и изследвания в сферата на екологичния преход. Консултант в сферата на стратегическо планиране в устойчивото развитие и практическата реализация на стратегии, приложения на ESG подхода за отчитане на напредъка по целите за устойчивост на бизнеса и инструментите за оценка на устойчивостта. Ц дългогодишен опит като директор на бизнес клуб със Франция, тя е работила с компании, администрации и неправителствени организации при разработването на стратегии и анализи на практики в сферата на КСО. Преподавател в университета « Жул Верн » - Франция. Преподавател и създател на центрове за обучение и програми в областта на екологичния преход в партньорства с европейски университети. Автор на първата « Бяла книга за кръгова икономика и устойчиво развитие на Балканите » и множество доклади в областта на устойчивото развитие и новите бизнес модели

  Такса за участие с ДДС: 252 лв. При записване на двама и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 240 лв. на човек.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ЕООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук