Сертифициран онлайн семинар:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Видове финансови продукти, в т.ч. паневропейски персонален пенсионен продукт;
 • Нормативни изисквания към създаването, както и разпространението на различните видове финансови продукти;
 • Нормативни изисквания, свързани с устойчивостта във финансовия сектор.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лектор:

  Валентина Стефанова - Комисия за финансов надзор (КФН). В КФН от 2003г. Последователно е заемала длъжностите началник отдел „Методология на финансовия надзор“, директор на дирекция „Преструктуриране на инвестиционни посредници“, началник отдел „Методология и жалби” в дирекция „Правна” и от ноември 2020г. - главен експерт в управление Застрахователен надзор. Била е член на работната група по изготвянето на новия Закон за пазарите на финансови инструменти. Председател е на Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на дейностите и услугите по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на дейностите и услугите по чл. 86, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, в тези сектори към Комисия за защита на потребителите. Участва в работна група № 26 “Финансови услуги” към Съвета по европейски въпроси, Работна група № 21 „Защита на потребителите” към Съвета по европейски въпроси, както и в два комитета на Европейския орган за ценни книжа и борси: Комитет „Посттрейдинг“, Комитет „Финансови иновации“.

  Такса за участие с ДДС: 228 лева

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук