ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 6 учебни часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Видове обезпечения при договор за банков кредит:
 • Вещни (реални) обезпечения - залог; директен дебит (служебно или незабавно инкасо); ипотека - същност и действителност на ипотеката; разпростиране на ипотечното право върху бъдещите постройки; подновяване и заличаване на ипотека;
 • Лични обезпечения при договорите за кредит (солидарност по чл. 121 и сл. ЗЗД; встъпване и заместване в дълг; поръчителство; авал).
 • Защита на кредитора, длъжника и третото лице, обезпечаващо изпълнението на чужд дълг (действия на новацията и цесията на обезпеченото вземане по отношение на ипотечното право).
 • Тълкувателна и казуална практика на ВКС във връзка с предсрочната изискуемост, законните и договорните лихви при договорите за банков кредит.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  Съдия Красимир Машев, Апелативен съд - София

  Такса за участие с ДДС: 240 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук