ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА БАЗА С ТРАНСПОНИРАНЕТО НА 5-ТА ДИРЕКТИВА НА ЕС

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало 9:00 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

Първи панел.

 Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма(НОР). Последици от приемането на НОР.

 Банките и банковата дейност в резултатите от НОР.

 Сектори и клиенти определени като такива с висок и среден риск според НОР.

 Промени в правилата касаещи идентификацията на действителните собственици.

 Нови моменти в изискванията по отношение на разширените комплексни проверки.

 Промени свързани с установяването на т.нар. „видни политически личности“.

 Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.

Втори панел.

 Транспонирането на 5-та Директива в ЗМИП. Обхват на новата регулация.

 Промени касаещи дейността на банките.

 Нови типологии и индикатори за изпиране на пари.

 Профилиране на клиентите и анализ на високорискови и проблемни клиенти.

 Дистанционната идентификация на клиенти.

 Изменения свързани с разкриването и поддържането на банкови сейфове.

 Изисквания по отношение на електронните пари, криптовалутите и други платежни инструменти.

 Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.

12.55 – 13.00 Връчване на сертификати и закриване на семинара.

Водещ курса:

Иван Кавръков, юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП).

Антон Михайлов , юрист, началник отдел "Вътрешен контрол" в инвестиционен посредник, off counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица.

Пламен Георгиев, юрисконсулт в специализирано търговско дружество АЛСАС, експерт по прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Tакса за участие с включен ДДС: 240 лв. (Таксата за участие трябва да бъде преведена не по-късно от един ден преди деня на обучението.).

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук