Новите изменения в ГПК относно Заповедното производство – ЗИДГПК ДВ. Бр. 100 от 20.12.2019. Преглед на тълкувателна практика на ВКС

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

1. Изменения в ГПК относно заповедното производство /ЗИД на ГПК ДВ БР. 100 от 20.12.2019/;

2. Анализ на някои решения на ВКС по чл.290 ГПК относно неплатежността като основание за откриване на производство по несъстоятелност – чл.608 ТЗ;

3. Противоречивата практика по някои спорни въпроси на производството по несъстоятелност и уеднаквяването и с разрешенията в ТР 1/2017 на ОСТК;

4. Може да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 ЗЗД, ако е изтекъл десетгодишният срок на действие на вписването и ипотеката вече е била заличена по реда на чл. 22 от Правилника за вписванията-разрешения в съдебната практика и поставяне за разглеждане по тълк.дело №3/2018 г. на ОСГТК на ВКС.

Водещ курса:

Съдия Боян Балевски, Върховен касационен съд

Преференциална такса за участие с включен ДДС при извършено плащане до 14.02.2020г.: 222 лв. (след тази дата се дължи пълната такса).

Редовна такса за участие с включен ДДС: 264 лв. (Таксата за участие трябва да бъде преведена не по-късно от един ден преди деня на обучението.).

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук