Сертифициран семинар по повод предстоящото въвеждане на еврото в България:

ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ

Продължителност на обучението: 6 учебни часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

Зала на Международен банков институт: ул. „Бачо Киро“ №49 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Актуалност на темата:

Предстоящото въвеждане на еврото в България се очаква да изправи пред редица предизвикателства и рискове професионално боравещите с пари в брой. Основната цел на настоящото обучение е да предостави знания за разпознаване и преценка за истинност на евро банкноти и монети, както и практически умения за работа с тях в съответствие с разпоредбите на Наредба № 18 на БНБ.

Програма на семинара:

1. Обща информация за националната и международна правна рамка, съотносима към дейността с чуждестранни банкноти - EUR.

2. Стандарти за разпознаване на евро банкноти в съответствие с изискванията на емитента и международните стандарти.

3. Дизайн и основни реквизити на евро банкнотите – общи черти и характерни особености.

4. Технически характеристики на евро банкнотите. Нива на защита и видове защитни елементи.

5. Надграждане на защитни елементи в новите емисии на EUR – Серия Европа. Тенденции.

6. Метод за преценка за истинност на чуждестранните банкноти.

7. Често срещани имитации на защитни елементи при неистински евро банкноти.

8. Задържане на банкноти със съмнение за неистинност.

Практика:

- Общи понятия за технологията и материалите при производството на банкноти - EUR .

- Последователност в процеса на практическо разпознаване на имитирани защитни елементи на банкнотите - EUR.

Обучението завършва с полагане на писмен тест по темата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектор:

Даринка Станчева, дългогодишен професионален опит като главен експерт по банкноти /истински и неистински/, Национален център за анализ, БНБ (до края на 2019 г.); лектор на обучения относно преценката за истинност на български и чуждестранни банкноти и монети.

Такса за участие с ДДС: 156 лева.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук