Практически уебинар:

(Темите и съдържанието са структурирани от гледна точка на търговските банки)

Продължителност на обучението: 1/2 ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

1. Причини и Цели

1.1. Климатични промени и декарбонизация

1.2. Политическа и нормативна рамка

1.3. Икономика – климатична икономика и форсмажор

1.4. Общество и социални групи

2. Въглеродни емисии и устойчиво финансиране
 • Ниво клиенти
 • Ниво банка
 • Практически примери – индустрия и услуги
 • 3. Банковата система и въвеждане на устойчивото финансиране

  3.1. Устойчивостта като система. Итегриране в банковата практика

  3.2. Централни банки – какво се прави към момента в ЕС и глобално

  3.3. Търговски банки: адаптация - активна интеграция

 • Стратегия за навлизане на устойчивото финансиране
 • План и организация
 • Необходими ресурси и практически действия
 • Репортинг - мониторинг – ESG, Taxonomy
 • Декарбонизация на банковата дейност
 • 3.4. Практически примери

  4. Взаимоотношения и комуникации с клиентите на банката

  4.1. Какво иска пазарът?
 • Нормативни изисквания към фирмите и публичните структури
 • Икономическа принуда – системата за търговия с емисии
 • Търсенето на зелени продукти и устойчиви вериги на доставки
 • 4.2. Големи корпоративни клиенти – навлизане в проблематиката и отговор на нормативните изисквания към тях:

  5. Корпоративна декарбонизация: услуги и финансови продукти

  6. Corporate Sustainability Disclosure Regulation

  7. Taxonomy

  7.1. МСП – специализирани кредитни продукти и услуги

  7.2. Физически лица и специализирани кредитни продукти

  8. Технологични решения за обезпечаване на процесите
 • Необходими данни
 • Събиране и обработка на данни
 • Мерене на емисии
 • Редуциране на емисии
 • Системи за отчитане
 • 9. Какво се случва по света. Грешки, бездействие, поуки

  9.1. Greenwashing - защо е толкова важен

  ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лектор:

  Лекторски екип от Mattig-Levercom Management Partners (MLMP). MLMP е част от Mattig Management Partners (MMP) – швейцарска консултантска група, с офиси в немскоговорящите страни и Югоизточна Европа. Работи в сферата на финансовите консултантски услуги, с фокус върху структурирането и финансирането на инвестиционни проекти, включително инвестиции в декарбонизация - устойчива енергия и енергийна оптимизация. В периода 2014-2019 г. ММР е ръководител на международен консорциум, управляван от ЕБВР за интензифициране на енергийната ефективност в България чрез техническа, финансова и правна подкрепа. Финансов консултант на консорциума е MLMP. В рамките на проекта са проведени семинари и обучения на публични структури, градове, бизнес, търговски банки (за навлизане на пазара на енергийна ефективност). MLMP работи съвместно и с Национален доверителен екофонд за миксиране на пазарно ориентирани финансови инструменти с безвъзмездни средства за по-ефективно използване на грантовете. От 2018 г. MLMP е част от Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG), инициатива на Европейската комисия (ЕК) и Програмата на ООН за околната среда (UNEP) за увеличаване на частното финансиране за проекти за устойчива енергия. Участие в експертни групи: • WG "Таксономия и класификация на устойчивите инвестиции" за енергийна оптимизация, като консултант на „TEG on sustainable finance“ (2019-2020), EEFIG • WG "Енергийна оптимизация в индустрията" (2020-2021), EEFIG • WG “ Инвестиции в устойчива енергия и иновативни практики за финансиране (2021- )”, EEFIG • Финансов експерт в групата на ЕК "Designing recommendations on the principles and application of the Energy Efficiency First Principle", за вземане на решения на ниво държави-членки, финансови институции, инвеститори и инициатори на проекти, в синергия с инициативата за устойчиво финансиране • WG за енергийна ефективност в индустриалния сектор UNECE (UN Economic Commission for Europe) Експерти на ЕК за: • Оценка на иновативни проекти и start-ups компании в областта на Зелената сделка • Оценка на финансова целесъобразност на иновативни проекти за декарбонизация (Европейски Иновационен Фонд) в енергоинтензивната промишленост и енергийния сектор Семинари и обучения: • За банки, съвместно с ЕБВР: Механизмите за реализация на енергоефективни проекти • Фирми и общини: Специфика и предимства на ЕСКО модела за структуриране и финансиране на енергоефективни проекти; • Съвместно със списание Ютилитис и Софийски Университет на теми: “ Дигитална оценка на инвестициите за декарбонизация и финансиране.” “Нисковъглеродна икономика; Перспективи и препятствия пред финансовите институции” • Практическа реализация на проекти за енергийна ефективност • Съвместно с БТПП „Финансирането на енергийната oптимизация на бизнеса на пазарен принцип – възможност или проблем?“ MLMP разработва иновативни решения и инструменти за зелено финансиране за по-бързото и с ниски транзакционни разходи идентифициране на финансово жизнеспособни проекти за декарбонизация за постигане на по-висока възвръщаемост на инвестициите и оптимизиране на ресурсите. • За финансово планиране и управление на инвестиции с монетизиране на ефектите от декарбонизацията на проектите, чрез извличане и прогнозиране на „Зелените“ парични потоци с цел намаляване на рисковете на проектите. • Миксиране на частно финансиране с грант на ниво индивидуален проект, съобразно паричните му потоци, за подобряване на неговия Risk/Return профил • Структуриране на индивидуални схеми за финансиране, отговарящи на „Зелените” парични потоци на проектите. • Внедряване на иновативни механизми и схеми за финансиране на проекти за енергийна оптимизация.

  Такса за участие с ДДС: 264 лева. При ранно записване и плащане до 24 юни 2022 г. единичната такса за участие е 240 лева с включен ДДС.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук