Нови моменти по отношение на автоматичния обмен на информация – FATCA, CRS, DAC 2, DAC 6.

(Фокусът е върху обмена на финансови сметки, но ще бъде отделено специално внимание и на трансграничните данъчни схеми)

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Преглед на правната рамка – FATCA, CRS и Директива 2014/107/ЕC (DAC 2).
 • Обхват на обменяната информация и основни задължения за финансовите институции.
 • Процедури по комплексна проверка:
 • • съществуващи сметки на физически лица;
 • • нови сметки на физически лица;
 • • съществуващи сметки на юридически лица и други правни образувания;
 • • нови сметки на юридически лица и други правни образувания.
 • Преглед на декларациите при откриване на нови сметки.
 • Правила за местно лице и данъчни идентификационни номера
 • Други въпроси:
 • • техническо предоставяне на данните;
 • • защита на личните данни;
 • • санкции.
 • DAC 6 – оповестяването на трансгранични данъчни схеми, въздействие върху автоматичния обмен на информация и българските финансови институции.
 • Въпроси и отговори.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  Иван Антонов, Главен юрисконсулт, Дирекция "Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане" Централно управление на Национална агенция за приходите

  Такса за участие с ДДС: 240 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук