/С цел да отговорим в максимална степен на Вашите очаквания Ви каним предварително да изпратите въпроси и казуси, които желаете да бъдат разгледани по време на семинара/

Сертифициран онлайн семинар:

Продължителност на обучението: 6 часа

Начало 09:00 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ (с опция за присъствие в зала на Международен банков институт по желание на участника и в зависимост от действащите към момента законови разпоредби, като ще бъдат взети всички законово установени противоепидемични мерки, касаещи осигуряване на дистанция, заетост на залата, дезинфектанти, естествена вентилация, дезинфекция на залата и др.)

Актуалност на темата:

На семинара ще бъде представена допълнителна информация, свързана с Указанията на ФГВБ относно съдържанието и формата за предоставяне на информация на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за целите на изплащане и тестване на системата за гарантиране на влоговете (Указанията). Указанията са в сила от 1 януари 2022 г. и са публикувани на уебсайта на ФГВБ.

Програма на семинара:

1. Представяне на Указанията на ФГВБ за съдържанието и формата за предоставяне на информация на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за целите на изплащане и тестване на системата за гарантиране на влоговете (Указанията).

2. Най-честите допускани грешки в структурата, съдържанието и алгоритъма, допускани при подготовка на изпращаните файлове относно тестване на СГД/изплащане на гарантирани суми.

3. Възможности за валидиране (проверка) на данните преди изпращането им на ФГВБ с помощта на excel и notepad++.

4. Дискусия и отговор на въпроси.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектор:

Васил Захариев, гл. експерт, отдел „Оценка на риска и анализи", ФГВБ

Такса за участие с ДДС: 252 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук