Сертифицирано обучение

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 1/2 ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма:

1. ПРАВНА УРЕДБА НА ДОГОВОРА ЗА ЛИЗИНГ. Обща характеристика на договора за лизинг – съдържание, страни и предмет. Видове и разграничение от сходни договори.

2. ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ ПРИ ДОГОВОРА ЗА ЛИЗИНГ. Същност на погасителната давност при оперативния и при финансовия лизинг. Срок на давността – противоречия в съдебната практика. Правни изводи по отношение приложимата давността при договора.

3. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ ПРИ ДОГОВОРИТЕ ЗА ЛИЗИНГ. Правна същност на развалянето на договора. Особености – дължими суми, връщане на актив, действие (занапред). Предсрочна изискуемост. Особености – дължими суми, връщане на актив, действие (запазва се). Прилики и разлики между развалянето и предсрочната изискуемост.

4. ПРАВНА СЪЩНОСТ НА ВСТЪПИТЕЛНАТА ВНОСКА ПО ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ. Дефиниция на встъпителната (първоначалната) вноска при договора за лизинг. Правна същност и функции на встъпителната вноска. Изводи.

5. ДОГОВОР ЗА ОБРАТЕН ЛИЗИНГ И СУБЛИЗИНГ. Правна същност, особености, страни и правоотношения при договора за обратен лизинг. Правна същност, особености, страни и правоотношения при договора за сублизинг.

6. СЪДЕБНА ПРАКТИКА. Съдебна практика по отношение действителността на обратния лизинг. Основания на съда за обявяване на нищожно на договора. Основания на съда за отхвърляне на иск за обявяване на нищожност договора за обратен лизинг.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектори:

Веселин Христов, старши мениджър, УниКредит лизинг

Такса за участие с ДДС: 240 лв. При записване на двама и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 228 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук