Практически проблеми при налагане на запори върху банкови сметки на длъжници при публично изпълнение по реда на ДОПК (определяне на секвестеруемите прагове)

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 4 учебни часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ.

Програма на семинара:

 • Тема 1 – ЗАПОРИРАНЕ НА БАНКОВИ СМЕТКИ– общ преглед на нормативната уредба и практиката по прилагането й:
 • Запор върху вземания
 • Последици от налагането на запор
 • Запорът като обезпечителна мярка и запорът като част от принудителното изпълнение
 • Лихвоносно задължение с наложен запор
 • Размер на законовата лихва
 • Временно решение за неотложни плащания на основание чл. 229 от ДОПК /РВРНП/;
 • Тема 2 – СЕКВЕСТЕРУЕМИ ПРАГОВЕ
 • Несеквестируеми доходи по ДОПК
 • Изчисляване на секвестеруемата част при запор на трудово възнаграждение
 • - Размер на брутното възнаграждение
 • - Възраст
 • - Брой деца
 • Проблеми при публично изпълнение
 • - Изпълнение върху откритата валута и други ценности в трезор
 • - Изпълнение върху влогове - съпружеска имуществена общност
 • - Конкуренция между изпълнителното производство по ДОПК и ГПК
 • - Изпълнение върху вземания на длъжника от банки
 • Решаване на казуси
 • ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ТЕМИТЕ
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  адв. Георги Денборов, LL.M. in Taxation, Georgetown University Law Center, Магистър по право, СУ „Св. Климент Охридски“; изключително богат опит като лектор на обучения за специалисти от търговските банки по следните теми: Публично изпълнение по реда на ДОПК, Правила и мерки за противодействие изпирането на пари, Практически проблеми при транспонирането на MIFID II, Ценообразуване на финансови транзакции между свързани лица, ФинТех и др.

  Такса за участие с ДДС: 228 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук