28 октомври 2019г. - Практически проблеми при сключването, изпълнението и прекратяването на договор за потребителски кредит по ЗКНИП и ЗПК

/съдебна практика/

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

1. Сключване на договори за потребителски кредит при предварително установени от кредитора Общи условия по ЗКНИП и ЗПК.

2. Защита на кредитополучателя по договора за потребителски кредит по ЗКНИП и ЗПК - възражение за неравноправна клауза. Практически проблеми – преглед на актуалната задължителна практика на ВКС и на СЕС по преюдициални запитвания по договори за потребителски кредити.

3. Уговорка за предсрочна изискуемост на кредита, предмет на договора за потребителски ипотечен кредит. Упражняване на потестативно право за превръщане на разсрочения кредит в предсрочно изискуем. Клауза за автоматична предсрочна изискуемост.

4. Процесуални последици при неустановяване материалноправните предпоставки за настъпване на предсрочната изискуемост на кредита при предявен иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК – изясняване постановките по Тълкувателно решение № 8/2.04.2019 г. на ВКС по т. д. № 8/2017 г., ОСГТК.

5. Материалноправни последици при превръщане на главното парично задължение (главницата) по договора за кредит в предсрочно (незабавно) изискуемо, вкл. и по отношение на неизтеклата до този момент възнаградителна лихва – изяснява постановките на Тълкувателно решение № 3/27.03.2019 г. на ВКС по т. д. № 3/2017 г., ОСГТК.

Водещ курса:

Съдия Красимир Машев, Апелативен съд - София

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 18.10.2019г.: 240 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 264 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук