31 октомври 2019г. - Промените в закона за мерките срещу изпиране на пари във връзка с 5-та директива на ес и прилагането на новите изисквания от задължените лица

ОТЛОЖЕН за 12.12.2019г.

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало 9:00 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

1. Правна рамка и общи изисквания.

2. Обхват на новата регулация – същност, цели и приложимост.

3. Въвеждане на нови категории задължени по Закона лица и особеностите на изискванията на нормативната база спрямо тях.

4. Промени в правилата касаещи идентификацията на действителните собственици.

5. Техники за установяване и разкриване на скрити действителни собственици.

6. Нови моменти в изискванията по отношение на разширените комплексни проверки.

7. Промени свързани с установяването на т.нар. „видни политически личности“.

8. Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.

9. Други промени касаещи дейността на задължените лица.

10. Нови типологии и индикатори за изпиране на пари.

11. Профилиране на клиентите съобразно първоначално предоставената информация.

12. Анализ на високорискови и проблемни клиенти.

13. Особености при дистанционната идентификация на клиенти.

14. Изменения свързани с разкриването и поддържането на банкови сейфове.

15. Нови изисквания по отношение на електронните пари, криптовалутите и други платежни инструменти.

16. Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.

Водещ курса:

Иван Кавръков, юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП).

Антон Михайлов, юрист, началник отдел "Вътрешен контрол" в инвестиционен посредник, off counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица.

Пламен Георгиев, юрисконсулт в специализирано търговско дружество АЛСАС, експерт по прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Tакса за участие с ДДС: 240 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук