Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”

Бенефициент: МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 1871.00 лeва

Начало: 28.04.2021 г.

Край: 28.07.2021 г.