Семинар 1: 25 февруари 2022г.

“Рискове и методи на изпиране на пари и финансиране на тероризма в сектора на кредитните институции в международен план”

Семинар 2: 15 март 2022г.

„Международни, европейски и национални изисквания и възникващи нови тенденции в борбата и превенцията на изпирането на пари. Въздействия върху България“

Семинар 3: 25 март 2022г.

„Програми за правно съответствие в областта на превенцията и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризъм“

Семинар 4: 15 април 2022г.

„Идентифициране на индикатори за пране на пари“

Семинар 5: 19 май 2022г.

„Проверки на банковите институции и разследвания срещу тях. Проблеми в световен мащаб“

Основни цели:

 • Познаване на международната, европейската и националната правна рамка;
 • Познаване на стратегиите, методите и техниките за изпиране на пари;
 • Придобиване на знания и умения за идентифициране на пране на пари, изграждане на динамична система за предотвратяване изпирането на пари (включително KYC) и използване на софтуерни приложения;
 • Основни участници в процеса на предотвратяване изпиране на пари; Запознаване с най-добрите практики в противодействие изпирането на пари.
 • Методология:

  Интерактивно обучение, което комбинира лекционна част с казуси, дискусии и обмяна на опит.

  Целева група:

  Служители на търговски банки и други финансови институции.

  Сертифициране:

  Участниците, преминали поне 2 от всичките 5 семинара от сертификационната програма и успешно положили тест (който е в пакет със Семинар №5), получават Удостоверение за част от професия, издадено от Център за професионално обучение към Международен банков институт, съгласно Лицензия №200712545/20.02.2008г. от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Удостоверението се издава на бланка на Министерство на образованието и науката на Република България и подлежи на легализация във всяка една държава, членка на ЕС. Участниците, обучавали се в отделни семинари, получават сертификат за участие в съответните семинари.

  Лектор:

  Адвокат Боряна Бошнакова , сертифициран специалист и е част от най-голямата международна организация за професионалисти в областта на разкриването на финансови престъпления и превенцията им (ACAMS), както и е част от Федералната асоциация на Република Германия на експертите в тази област. Боряна Бошнакова е адвокат в Германия и в България и бивш служител на Финансово-Разузнавателната служба на Република България. Същата е сертифицирана и като длъжностно лице за защита на личните данни от адвокатската колегия в Щутгарт, Германия. Създадената в Германия Българо-немска кантора Бошнакова е специализирана в сферата на разкриването и превенцията на финансовите престъпления, корупцията, изпирането на пари и финансирането на тероризъм и предлага правно обслужване и консултиране на множество категории задължени лица като независим външен консултант и служител.

  Програма на семинар 1:

 • Изпиране на пари. Последствия.
 • Факти, числа, статистика.
 • Методи на прането на пари в световен мащаб. Примерни казуси от практиката. Дискусия.
 • Рискове в сектора.
 • ЗМИП и практическото приложение на закона. Практически проблеми и възможни решения. Дискусия.
 • Дата: 25 февруари 2022г. от 9.30ч.
  Продължителност на обучението: 7 учебни часа
  Място на провеждане:

  ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

  Такса за участие с ДДС: 240 лв.

  Програма на семинар 2:

 • Международни институции и актове.
 • Ключови американски институции и законодателни актове.
 • Европейски директиви и други релевантни документи.
 • Нови тенденции и нови международни типологии и схеми за изпиране на пари.
 • Дата: 15 март 2022г. от 9.30ч.
  Продължителност на обучението: 7 учебни часа
  Място на провеждане:

  ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

  Такса за участие с ДДС: 240 лв.

  Програма на семинар 3:

 • Идентификация и оценка на риска.
 • Програма. Елементи на програмата. Системи на вътрешни политики, процедури и контрол.
 • Познавай клиента си. Due dilligence.
 • Икономически санкции.
 • Мониторинг и докладване на съмнителни и необичайни транзакции.
 • Автоматизирани решения.
 • Примерни практикчески насоки. Дискусия.
 • Дата: 25 март 2022г. от 9.30ч.
  Продължителност на обучението: 7 учебни часа
  Място на провеждане:

  ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

  Такса за участие с ДДС: 240 лв.

  Програма на семинар 4:

 • Червени флагове и индикатори за изпиране на пари и финансиране на тероризъм.
 • Примерни казуси от практиката. Дискусия.
 • Дата: 15 април 2022г. от 9.30ч.
  Продължителност на обучението: 5 учебни часа
  Място на провеждане:

  ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

  Такса за участие с ДДС: 240 лв.

  Програма на семинар 5:

 • Финансово разузнавателната служба.
 • Поведение и oтговорност при разследвания.
 • Доклад за съмнителна операция. Комуникация с контролните и регулаторните органи.
 • Отговорност и поведение при разследвания. Поведение пред медиите.
 • Примерни казуси от практиката. Дискусия.
 • Онлайн тест за придобиване на удостоверение за част от професия.
 • Дата: 19 май 2022г. от 9.30ч.
  Продължителност на обучението: 6 учебни часа + тест
  Място на провеждане:

  ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

  Такса без ДДС (ДДС не е дължим, защото обучението се провежда от Център за професионално обучение към Международен банков институт) за участие в семинара, полагане на тест и издаване на Удостоверение за част от професия при преминати поне 2 семинара от програмата: 210 лв. Такса с включен ДДС за участие само в този семинар без полагане на тест и без издаване на Удостоверение за част от професия: 240 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук