Разрешения на актуални проблеми в търговска несъстоятелност и производството по стабилизация. Тълкувателно решение № 1 /2017г. от 03.12.2018г. по тълк.д. № 1/2017г. на ОСТК на ВКС

Дата: 24 април 2019г.

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

  • Актуална практика на ВКС относно откриване на производството по несъстоятелност /разглеждане на молбите по чл. 625 и чл. 629, ал. 4 ТЗ на кредитор и на присъединен кредитор; ликвидност на КМА; презумпции за неплатежоспособност; правото на жалба на 3-ти лица/
  • Други разрешения в производството по несъстоятелност /приемане на вземанията на кредиторите; оздравително производство; събрание на кредиторите; разпределение на суми; приключване на производството по несъстоятелност/. Практика на ВКС относно производството по стабилизация.

Водещ курса:

Съдия Костадинка Недкова, Върховен касационен съд

Цена: 240 лв. с ДДС

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук