Отчетна рамка за набиране на информация за целите на плановете за преструктуриране

Дата: 9 май 2019г.

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 9:00 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

 • 09:00 − 09:15 Представяне на основната концепция – нови отчетни образци и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1624 на Комисията.
 • 09:15 − 10:30 Представяне на Отчетни образци, съдържащи информация за целите на изготвяне и прилагане на планове за преструктуриране
  • Ключови промени в отчетните образци;
  • Общо представяне на трите тематични блока на образеца;
  • Представяне на информационния модел за данни (DPM), заложен от Европейския банков орган (ЕБО), версия на отчетност 2.8;
  • Въпроси и отговори;
 • 10:30 − 10:45 Почивка
 • 10:45 − 12:30 Представяне на Отчетен образец за самооценка на критични функции
  • Цел и обхват на отчета;
  • Основни стопански дейности и критични функции – дефиниции и основи разлики;
  • Критични услуги - основни характеристики, по които да бъдат отличени от критичните функции;
  • Процес на оценка на функциите, с цел идентифициране на степента на тяхната критичност – съществени елементи;
  • Въпроси и отговори;
 • 12:30-13:30 Обедна почивка
 • 13:30 − 14:30 Представяне на Отчетен образец за задълженията
  • Цел и обхват на отчета;
  • Общо представяне на таблиците в отчета;
  • Преглед на таблица Структура на задълженията (Т01.00)
  • Основни понятия за приемливи задължения на кредитните институции и ролята им в използването на инструмента за споделяне на загуби (Bail-in) при предприемане на действия за преструктуриране;
  • Минимални изисквания за собствен капитал и приемливи задължения – изисквания към приемливите задължения;
  • Преглед на таблица Собствен капитал (Т02.00)
 • 14:30-14:45 Почивка
 • 14:45 − 15:30 Представяне на Отчетен образец за задълженията - продължение
  • Преглед на таблици (Т03.01 – T08.00), представляващи разбивка на позициите от таблица Структура на задълженията (Т01.00)
  • Примери и специфики при отчитането на различни видове задължения (например отчитане на обезпечени задължения, отчитане на финансови и нефинансови задължения);
  • Въпроси и отговори;
 • 15:30 − 16:15 Представяне на Отчетен образец за инфраструктурите на финансовите пазари
  • Цел и обхват на отчета;
  • Услуги, във връзка с инфраструктурата на финансовите пазари – доставчици и ползватели;
  • Въпроси и отговори.

Водещ курса:

Лектори: Екип от дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“, Българска народна банка.

БНБ оказва безвъзмездна методическа помощ при разработване и осъществяване на този семинар, лекторите не получават заплащане, а таксите за участие в обучението покриват административните разходи по подготовката, провеждането и отчитането му.

Цена: 240 лв. с ДДС

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук